Haven Antwerpen boekt record in goederenoverslag

ANTWERPEN, 24 APRIL. In de haven van Antwerpen is vorig jaar een recordhoeveelheid van meer dan honderd miljoen ton goederen overgeslagen. De totale aan- en afvoer steeg in 1990 tot ruim 102 miljoen ton, tegen 95,4 miljoen ton in 1989. Dat blijkt uit de cijfers die de afdeling Studie en Prospectie van de stad Antwerpen heeft gepubliceerd.

Volgens het hoofd van die afdeling, R. Desfern, wijst veel erop dat de groei die de haven van Antwerpen heeft geboekt, van structurele aard is. Dat blijkt volgens hem ook uit andere onderzoeken waar zijn afdeling mee bezig is. Het lopende jaar zal vooral de stukgoedsector bijdragen aan de groei van de overslag.

In 1990 werd de meeste winst geboekt in de massagoedsector. Olieprodukten en kolen droegen elk voor 2 miljoen ton bij aan de groei. De graanoverslag nam met ruim een miljoen toe. In de andere categorien goederen was sprake van lichte toename of stabilisatie.

Antwerpen verovert met dit resultaat marktaandeel op de concurrentie. De voornaamste concurrent, de haven van Rotterdam, zag vorig jaar de overslagresultaten met ongeveer 1,5 procent teruglopen. De totale aan- en afvoer kwam in die haven uit op bijna 288 miljoen ton.