Gorbatsjov vernietigt twee wetten van Armenie

MOSKOU, 24 APRIL. Sovjet-president Michail Gorbatsjov heeft per decreet twee wetten geannuleerd die vorige week zijn aangenomen door het parlement van Armenie. De wetten zijn volgens Gorbatsjov in strijd met de Sovjet-grondwet.

Een van de door Gorbatsjov vernietigde Armeense wetten voorzag in de nationalisering van de bezittingen van de Armeense communistische partij. De partij mocht slechts een fractie van haar bezittingen behouden. Het Armeense parlement bepaalde dat het partijbezit tot stand was gekomen dank zij de inspanningen van de Armeense arbeiders en dat die er derhalve recht op hebben; de gebouwen en andere bezittingen van de communistische partij zouden volgens de Armeense wet een algemeen doel moeten krijgen. Ook het eigendom van de Komsomol, de jeugdbeweging van de communistische partij, werd in beslag genomen. In de andere wet werden partijen verboden die hun hoofdvestiging hebben in het buitenland - dus buiten Armenie - en die van daaruit werden gefinancierd.

Volgens Gorbatsjovs decreet zijn de Armeense wetten van nul en gener waarde, de eerste omdat ze neerkomt op een schending van de Sovjet-wetgeving over de publieke organisatie, de tweede omdat ze politiek is gemotiveerd.

In de Kaukasus is gisteren opnieuw onrust uitgebroken. In Adzjarie, een autonoom gebied binnen de republiek Georgie, kwam het tot gewelddadige demonstraties van islamieten, die volgens sommige bronnen het parlement bestormden en de Adzjaarse premier uit zijn kantoor gooiden. De woede was vooral gericht tegen de pogingen van de Georgische president Gamsachoerdia Adzjarie zijn autonomie te ontnemen. Gamsachoerdia, die het eerder al aan de stok kreeg met de Osseten in zijn republiek naar aanleiding van zijn pogingen hun autonomie te beknotten, zei onlangs in het Georgische parlement het liefst “morgen een eind te maken aan de Adzjaarse autonomie”.

Ook in Nagorno Karabach, de autonome Armeense enclave in Azerbajdzjan, laaide het geweld op; volgens sommigen raakten Armeniers en Azeri langdurig slaags. Er zijn geen berichten over slachtoffers. (Reuter)