Europalia 1991 belicht cultuur van Portugal

AMSTERDAM, 24 APRIL. De Europalia 1991, het tweejaarlijkse, culturele evenement waarbij Belgie onder auspicien van de Europese gemeenschap op grote schaal aandacht vestigt op een enkel land, is dit jaar gewijd aan Portugal.

Na Oostenrijk (1987) en Japan (1989) staan dit najaar theater, muziek, literatuur, tentoonstellingen, film en ballet op het programma van een EG-lidstaat die in 1992 het voorzitterschap van de Ministerraad van de Europese Gemeenschap op zich zal nemen. Ook deze Europalia behelst een groot aantal tentoonstellingen in verschillende Belgische steden rondom historische thema's, zoals De Portugezen in Brazilie, Hoogtij der Middeleeuwen, Via Orientalis, over de betrekkingen tussen Portugal en zijn overzeese gebiedsdelen, Genius ex Machina, over de collectie van het Fysica kabinet van de Universiteit van Coimbra, en Azulejos, over het eeuwenoude gebruik van geemailleerde tegels in de architectuur. De centrale tentoonstelling, die in september opent, gaat over de barok in het 18de-eeuwse Portugal, de rijkste periode uit de Portugese geschiedenis. De moderne kunst, waaronder exposities over honderd jaar fotografie, over de dichter en schrijver Fernando Pessoa en de schilder Eduaro Viana, komt op zeven afzonderlijke tentoonstellingen aan bod.

De barok neemt op muzikaal gebied straks in Belgie eveneens een vooraanstaande plaats in. Belgische en Portugese barokensembles brengen onder meer hofmuziek. Constanca Capdeville, Emanuel Nunes en Jorge Peixinho zijn de moderne componisten van wie muziek vertolkt wordt. Het Ballet Gulbenkian presenteert moderne klassieke dans en enkele theatergezelschappen brengen vier grote produkties, representatief voor de verschillende perioden die de Portugese literatuur gekend heeft en nog kent, zoals een 17de-eeuwse blijspel van Gil Vicente en Ode aan de Zee van Fernando Pessoa. Verder zullen zestig films vertoond worden, waarbij het werk van de cineast Manoel de Oliveira een vooraanstaande plaats inneemt.

Tijdens de Europalia zal de Literatuurprijs van de Europese Gemeenschap worden toegekend aan een nog levende, Portugese schrijver.

En, tenslotte, komen in colloqui zowel de literatuur als wetenschappelijk en historisch getinte thema's aan de orde.

Op de Belgische stations en bij het Belgisch verkeersbureau, Herengracht 435 in Amsterdam is een compact programmaboekje verkrijgbaar.