De Telegraaf geeft hoger dividend

Holdingmaatschappij De Telegraaf stelt over 1990 een contant dividend voor van 3,92 gulden (vorig jaar 3,80 gulden).

De winst na belastingen nam vorig jaar met 5,8 procent toe tot 80,1 miljoen gulden. De winst per aandeel steeg van 11,54 gulden tot 12,20 gulden. De omzet groeide met 3,6 procent tot 775 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat bleef met 93,6 miljoen gulden nagenoeg gelijk aan dat van 1989, na onder meer het treffen van een voorziening voor bedrijfsreorganisatie voor de gevolgen van de introductie van een nieuw pagina-opmaaksysteem.