Commissie: vergoeding Kamerlid verhogen en aanpassen aan ervaring

DEN HAAG, 24 APRIL. De salarissen van Tweede-Kamerleden moeten omhoog en meer aan hun ervaring worden aangepast. Ervaren Kamerleden moeten jaarlijks 20.000 gulden bruto meer gaan verdienen dan de huidige 104.580 gulden. Beginnende Kamerleden zouden een aanvangsvergoeding van 88.632 gulden moeten krijgen, circa 15.000 gulden minder dan nu.

Dit wordt voorgesteld in een gisteren gepresenteerd rapport van een commissie onder leiding van burgemeester J. van Kemenade van Eindhoven. De commissie heeft de salarissen van Kamerleden vergeleken met de salariering van soortgelijke functies bij de overheid en in het bedrijfsleven. De conclusie is dat het loon van Kamerleden te laag is.

In het bijzonder Kamerleden met een lange staat van dienst worden slechter gehonoreerd dan collega's in even zware functies elders.

In het door de commissie voorgestelde systeem zou een beginnend Kamerlid na drie jaar het huidige vergoedingsniveau bereiken. De vergoeding voor fractievoorzitters moet ook worden verhoogd. Het loon van fractievoorzitters van partijen met meer dan dertig zetels dient te worden verhoogd van 119.841 gulden tot 153.072 gulden.

Fractievoorzitters van partijen tot zeventien leden kunnen rekenen op een loonsverhoging van maximaal 26.388 gulden. Hun salaris stijgt van 112.776 tot 139.164 gulden. De nieuwe regeling zou de schatkist 1,5 miljoen gulden per jaar kosten.

De beloningen van Kamerleden komen overeen met de salarissen van een functie van een directeur van een kleine onderneming. De Tweede-Kamervoorzitter zal evenveel moeten verdienen als een minister, aldus de commissie. Dit bedrag komt op ongeveer 175.000 gulden. De Kamervoorzitter verdient nu 149.307 gulden.

De commissie adviseert om parlementsleden inkomsten uit nevenfuncties te laten behouden. Tweede-Kamerleden mogen nu tot 13.664 gulden aan neveninkomsten hebben, de rest moet worden afgestaan. “Het is betuttelend om dat bij de wet te regelen”, aldus Van Kemenade. Zijn voorstel is vooral bedoeld om het Kamerlidmaatschap aantrekkelijk te maken voor mensen die geen jarenlange ervaring hebben in de Tweede Kamer. Bij een eventueel Kamerlidmaatschap zouden zij erop achteruitgaan in salaris.

Van Kemenade erkende gisteren het probleem dat Kamerleden over het eigen salaris beslissen. “Maar op objectieve gronden is een verhoging gerechtvaardigd.”

Groen Links heeft zich inmiddels tegen het voorstel gekeerd, de PvdA wil een dergelijke verhoging slechts accepteren wanneer de onkostenvergoeding navenant wordt verlaagd.