Clienten krijgen meer invloed op zorginstellingen

DEN HAAG, 24 APRIL. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) wil het wetsontwerp 'democratisch functioneren van zorginstellingen' van de vorige minister van WVC, Brinkman, vervangen door twee afzonderlijke wetten.

Dit heeft hij de Tweede Kamer meegedeeld. Het ene wetsvoorstel betreft de medezeggenschap van de clienten en het tweede het klachtrecht van clienten van instellingen en individuele hulpverleners. Uitgangspunt is dat de overheid niet meer moet regelen dan echt nodig is en dat meer verantwoordelijkheid moet worden gelegd bij instelling en client.

In de medezeggenschapswet stelt Simons het instellen van een clientenraad verplicht. De raad krijgt de bevoegdheid invloed uit te oefenen op de samenstelling van het bestuur van de instelling.