CDA wil strengere eisen commerciele zenders op kabelnet

DEN HAAG, 24 APRIL. Commerciele zenders dienen volgens de CDA-fractie in de Tweede Kamer aan strengere eisen te voldoen voordat ze worden toegelaten op het kabelnet. De VVD wil de mogelijkheden voor toelating op de kabel juist verruimen; de kabel moet “zo vrij als papier” worden.

Dat bleek vanmiddag tijdens het begin van de tweedaagse behandeling van het wetsvoorstel dat de invoering van landelijke commerciele omroep regelt.

Behalve de voorwaarde dat ze voor 60 procent door het aantal aangeslotenen op het kabelnet te ontvangen moeten zijn, dienen commerciele zenders er volgens het Kamerlid Beinema (CDA) voor te zorgen dat een bepaalde hoeveelheid programma's Nederlandstalig is.

Als commerciele zenders op de kabel nieuwsprogramma's willen verzorgen, zouden ze wat het CDA betreft moeten beschikken over een statuut dat de onafhankelijkheid van de redactie garandeert. Beinema diende twee amendementen in om het aantal criteria voor toelating op de kabel van commerciele zenders uit te breiden.

Het wetsvoorstel werpt volgens het Kamerlid Dees (VVD) nog te veel drempels op voor toelating van commerciele omroepen op de kabel. Het wetsvoorstel gaat de VVD dus niet ver genoeg. Zolang de kabel niet zo vrij is als papier, wordt de vrijheid van meningsuiting door het wetsvoorstel nodeloos beperkt, aldus Dees. De PvdA stemt in grote lijnen in met het wetsvoorstel.

Het Kamerlid Wolffensperger (D66) stelde vergenoegd vast dat aan zijn wens om een duaal bestel te creeren nagenoeg is voldaan. Volgens hem komt het voorstel in het meerjarenplan van de NOS over de zenderindeling er “de facto” op neer dat er twee publieke netten komen en een commercieel net. Nu er volgens hem geen sprake meer van is dat Tros en Veronica uit het huidige bestel willen stappen, is voor D66 een van de grote bezwaren tegen het wetsvoorstel dat landelijke commerciele omroep op de kabel regelt, weggevallen. Als de twee omroepen zich wel hadden willen losmaken had het huidige wetsvoorstel daar in zijn ogen een belemmering voor gevormd. Wolffensperger sprak vanmiddag van een “uiterst merkwaardig mediadebat”, omdat het geen enkele relatie heeft met wat er momenteel in Hilversum gebeurt. De discussie over de toekomst van de publieke omroep zal naar aanleiding van een apart wetsvoorstel worden gevoerd. Verschillende partijen namen daar vanmiddag al een voorschot op. Minister d'Ancona (WVC) antwoordt morgen.