Baker nog niet akkoord met Syrie

DAMASCUS, 24 APRIL. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, is er tijdens zijn bezoek aan Damascus niet in geslaagd de meningsverschillen met Syrie over de door hem voorgestelde regionale vredesconferentie over het Midden-Oosten op te lossen.

Maar “ik zie bewijs van een nieuwe benadering en een nieuwe bereidheid (..) om deze lastige kwesties serieus en vastbesloten aan te pakken”, zei Baker. “Dat zie ik werkelijk. Als ik dat niet zou zien denk ik niet dat ik hier zou zijn.”

Baker sprak gisteren bijna 10 uur lang met president Hafez al-Assad. Op een persconferentie samen met zijn Syrische ambtgenoot Farouq al-Shara zei hij wel enige vooruitgang te hebben geboekt. Maar er was nog een lange weg te gaan.

Shara op zijn beurt zei dat Syrie bereid is deel te nemen aan een vredesconferentie waaraan de VS, de Sovjet-Unie, de Europeanen en de Verenigde Naties deelnemen. Hij weigerde te zeggen hoe die deelneming er precies zou moeten uitzien, hoewel hij sprak van “een belangrijke rol”.

Israel verzet zich tegen deelneming van de VN en van de Europese landen, die het verdenkt van partijdigheid voor de Arabische en met name de Palestijnse kant. In het oorspronkelijke concept van een regionale conferentie wordt niet uitgegaan van een rol voor VN of Europa, maar Israel is inmiddels akkoord gegaan met een waarnemersfunctie voor de Europese Gemeenschap. Syrie vreest dat in afwezigheid van de VN ook de VN-resoluties volgens welke Israel in ruil voor vrede bezet Arabisch gebied moet teruggeven, aan gewicht zullen verliezen.

Aan het slot van de persconferentie beschuldigde Al-Shara Israel ervan vrede in de weg te staan en het gebied naar een nieuwe oorlog te drijven. Baker distantieerde zich echter van die uitspraak: “Dat is niet precies wat ik heb gezegd”.

Baker vertrok vervolgens naar de Sovjet-Unie, waar hij in de Kaukasus zijn collega Bessmertnych zal ontmoeten. Hij zei er bij hem op aan te zullen dringen met Syrie en andere partijen contact op te nemen en de loop der gebeurtenissen te beinvloeden. Baker keert vervolgens naar het Midden-Oosten terug, waar hij vrijdag de Israelische premier Shamir spreekt. (AFP, Reuter)