Akkoord Volvo en Mitsubishi over fabriek Nederland

ROTTERDAM, 24 APRIL. Volvo Zweden, Mitsubishi en de Nederlandse Staat staan op het punt een intentieverklaring te tekenen over samenwerking in Nederland op basis van een gelijke verdeling van de aandelen. Dat is bevestigd in kringen van de vaste Kamercommissie voor economische zaken die vandaag in een vertrouwelijke brief door de minister is geinformeerd.

“De kogel is kennelijk door de kerk”, aldus G. van Os van de Unie BLHP over de onderhandelingen die sterk vertraging hebben opgelopen.

De vakbonden hebben als voorwaarde gesteld dat de Nederlandse fabriek van Volvo geen assemblagebedrijf wordt. In kringen van de commissie bestaat “meer dan de indruk” dat Volvo Car Nederland “een stukje research in huis houdt en ook greep houdt op de marketing”.

Van Os is nog niet formeel geinformeerd maar verwacht ook dat dit als voorwaarde in de intentieverklaring wordt opgenomen. “De minister is zeer optimistisch over het bereikte resultaat”. Volgens vakbondsbestuurder H. van Rees van de Industriebond FNV past het moment van ondertekening in het geplande tijdschema. Minister Andriessen heeft het parlement toegezegd geen “onomkeerbare stappen”

te zullen nemen zonder vooroverleg.

De Nederlandse staat bezit nu zeventig procent van de aandelen en Volvo Zweden dertig procent. In de voorstellen die minister Andriessen morgenochtend in de besloten commissievergadering mondeling zal toelichten, zijn de aandelen naar verwachting gelijk over de drie partners verdeeld. Volvo Zweden heeft al eerder de eis laten vallen dat het een absolute meerderheid moet krijgen.

Volvo Car Nederland wil “volgens afspraak met de partijen” geen commentaar geven. Volvo Zweden en Mitsubitshi waren vanmorgen niet bereikbaar. Het ministerie van economische zaken bevestigt alleen “dat de gesprekken goed verlopen en er wel wat uit zal voortkomen”.

De intentieverklaring bevat de hoofdlijnen voor de overeenkomst die komende zomer gesloten zal worden.

Vakbondsbestuurder Van Rees verwacht op korte termijn overleg met de minister: “Economische zaken heeft dergelijk overleg toegezegd als het opportuun is, en dat is het nu zeker”.