Aegon neemt Belgische verzekeraar Precam over

AMSTERDAM, 24 APRIL. Aegon neemt de Belgische verzekeraar Precam over van de Franse eigenaar Athena. Met deze overname bereikt Aegon een premie-omzet van 180 miljoen gulden in Belgie. Aegon vraagt tevens zijn aandeelhouders toestemming voor uitgifte van een converteerbare lening van 750 miljoen gulden. Daarmee creeert de verzekeraar een oorlogskas voor nieuwe overnames.

Volgens Aegon's topman drs J. Peters zijn er momenteel veel mogelijkheden kleinere verzekeraars in andere landen over te nemen.

Andere verzekeraars zochten bescherming in de bankenmarkt. Amev fuseerde met de Verenigde Spaarbank, Nationale Nederlanden met de NMB-Postbank, Interpolis met de Rabobank. Peters heeft altijd gezegd geen heil te zien in een fusie met een bank. “Je ziet in andere bedrijfstakken nu toch ook dat je niet in de breedte moet groeien. Uit wat er over andere bedrijven in de krant staat (Internatio-Muller - red.) zijn toch managerial lessen te trekken.”

Samengaan met een buitenlandse verzekeraar wil hij alleen op basis van eigen kracht. “Ik laat me niet opjennen,” stelt Peters bij de presentatie van het Aegon jaarverslag. “We doen het toch heel aardig.

Als je ziet hoe moeilijk de Amerikaanse en Britse verzekeraars het hebben en wat voor winstdalingen Scandinavische en zelfs sommige Nederlandse collega's moeten tonen.''

Vorig jaar voorspelde Peters voor dit jaar een winststijging van tussen de 12 en de 20 procent en een winst per aandeel die tussen de zeven en de twaalf procent zou groeien. De uitkomsten zijn een 14,4 procent hogere winst en een stijging van de winst per aandeel met 7,8 procent. Een resultaat aan de onderkant van de prognose, omdat Aegon 30 miljoen dollar opzij zette voor mogelijke stroppen in de VS en ook elders maar het zekere voor het onzekere nam, aldus Peters.

Niettemin een resultaat dat er internationaal mag zijn. En Aegon denkt internationaal. De presentatie van de jaarcijfers is veranderd om internationale vergelijking beter mogelijk te maken, al lijkt het uitzicht op een internationale fusie kleiner dan voorheen. “Iedereen praat met iedereen,” stelde Peters vorig jaar nog. Nu zegt hij: “In de markten waar we zitten hebben we de goede schaal. Het aantal fusiekandidaten is veel kleiner dan de meeste mensen denken. Het gaat om vier of vijf Engelsen, een Scandinavier (Scandia), twee Duitsers (Allianz en Aachener), een Fransman (Axa) en een Italiaan (Generali).”

Nu de perspectieven op een fusie kleiner zijn, zorgt Aegon extra goed voor de eigen entree op de kapitaalmarkt. Aegon streeft ernaar de uitstaande converteerbare obligatielening in Zwitserse franken vanaf dit jaar omgezet te krijgen in aandelen.

Het op peil houden van de eigen koers-winst verhouding was een van de belangrijkste redenen voor Aegon's verzet tegen de fusie van Nationale Nederlanden en NMB-Postbank. Het uitkeren van bijna de helft van de operationele winst als dividend is eveneens bedoeld om beleggers te plezieren. Aegon wordt daarbij geholpen doordat 42 procent van de aandelen in handen is van de Vereniging Aegon, die kiest voor dividend in aandelen om dat belang op peil te houden.

Vijf procent van de aandelen Aegon is sinds twee jaar in handen van het Belgische Gevaert, dat ook belangen heeft genomen in VNU en Stork.

Gevaerts topman dr A. Leysen (in Nederland bekend als commissaris bij Philips en SHV) krijgt nu een plaats in de raad van commissarissen van Aegon. “Voorheen was er geen vacature,” aldus Peters desgevraagd.

In Gevaerts eigen jaarverslag wordt de oprichting van een gezamenlijke beleggingsmaatschappij met Aegon, Aegaert genaamd, als een van de belangrijke ontwikkelingen van het afgelopen jaar genoemd. Aegon spreekt niet over deze joint-venture die nog geen investering heeft gedaan.

De overname van verzekeraar Precam door Aegon is tot stand gekomen zonder bemoeienis van Leysen. Aegon bouwt via deelnemingen in Cobepa en Almanij, houdster van de Belgische Kredietbank, wel een eigen positie op in Belgie.

Mevrouw Toth (Content) heeft het zo druk met de integratie van Schoevers dat ze het commissariaat bij Aegon moest opgeven. Voor dit jaar verwacht Aegon een tenminste gelijke operationele winst per aandeel over het naar schatting met 5 procent groeiende gemiddeld aantal uitstaande aandelen.