Advies: opheffen van leerstoel minderheden

AMSTERDAM, 24 APRIL. De voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam, drs. K. Gevers, gaat ervan uit dat de Amsterdamse hoogleraar culturele minderheden dr. C.P Mullard naar een andere werkkring zal uitzien.

Gevers zei dit gisteravond na afloop van het onderhoud tussen het college van bestuur en het bestuur van de faculteit der pedagogische en onderwijskundige wetenschappen (POW).

Het onderhoud volgde op het maandag openbaar gemaakte rapport van drs. B. de Hon waarin deze adviseert de leerstoel van Mullard op te heffen.

Ook dient, aldus dit rapport, de werkgroep Etnische Studies waar deze leerstoel deel van uitmaakt te verdwijnen. In plaats daarvan moet een vakgroep komen die ondergebracht wordt bij de faculteit der ruimtelijke wetenschappen.

De decaan van de faculteit der POW, prof.A.M.L. van Wieringen, zei vanochtend dat de faculteit de adviezen van De Hon overneemt. Volgens P. Mug, directeur van de faculteit der ruimtelijke wetenschappen, staat men positief tegenover het voorstel om de nieuwe vakgroep bij deze faculteit onder te brengen.

Een hoogleraar hoeft geen nieuwe leerstoel te worden aangeboden omdat in de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (WWO) voor hoogleraren een afwijkende benoemingsprocedure is voorgeschreven. Mullard was niet bereikbaar voor commentaar.

Maandag vergadert het bestuur van de werkgroep over het rapport.

Eind vorig jaar verzocht het college van bestuur drs. B. de Hon, oud-lid van het college en thans burgemeester van Diemen, een onderzoek in te stellen naar de verstoorde werkverhoudingen binnen het CRES. De Hon constateerde dat sprake was van een “volstrekt bedorven werkklimaat” zowel binnen de werkgroep als tussen de werkgroep en de faculteit. Hij wijst ondermeer op het feit dat Mullard “bij herhaling beschuldigingen heeft geuit dat een lid van de faculteit POW racistisch handelt”. In een bij het rapport gevoegde brief noemen Mullard en diens medewerker M. Alkan de instelling van een commissie door Van Wieringen 'racistisch, zij het misschien niet zo bedoeld.' De commissie moet een onderwijsprogramma voor twee studierichtingen opstellen.