VWO

In de minimuntabel voor het gedeeld VWO is in de eerste vier jaar van het voortgezet onderwijs elf uur beschikbaar, in het ongedeeld VWO is dit maar acht uur.

Het gevolg is dat de algemeen vormende vakken zoals klassieke talen en geschiedenis steeds minder serieus worden genomen. Het denken op Onderwijs en Wetenschappen wordt helaas slechts bepaald door 'beroepsgerichte profielen' en bezuinigingen. Wanneer men deze ontwikkelingen plaatst naast de ideeen over de basisvorming kan men vaststellen dat er sprake is van een steeds verregaander verschraling van de intellectuele vorming voor de leerlingen van het VWO zowel in de onder- als in de bovenbouw.

    • Behalve voor Klassieke Talen
    • Vz. Vgn
    • Joke Vna der Leeuw-Roord