'Verbetering vervoer voor gehandicapte noodzakelijk'

DEN HAAG, 23 APRIL. In het openbaar vervoer moeten de belemmeringen worden weggenomen die het gebruik ervan door gehandicapten en ouderen beperken. Dit stelt een stuurgroep in een rapport dat vanochtend aan minister Maij-Weggen (verkeer) is overhandigd.

De stuurgroep, waarin de Gehandicaptenraad en de COSBO (samenwerkende ouderenbonden) waren vertegenwoordigd, is vorig jaar door de minister ingesteld, met als taak na te gaan hoe de positie van gehandicapten en ouderen in het verkeer kan worden verbeterd. Dat heeft geleid tot 34 aanbevelingen die, zoals voorzitter J. van Leeuwen vanochtend opmerkte “soms veel geld kosten”. De stuurgroep bepleit een onderzoek naar de kansen van een apart (openbaar-) vervoersysteem voor gehandicapten.

Tot de aanbevelingen behoren algemene invoering van bussen en trams met een lage vloer, het schuin maken van trottoirs bij haltes en het beter toegankelijk maken van treinen en stations. Voor de luchtvaart wordt onder meer de instelling van een klachtenverzamelpunt bepleit.

De PTT zou meer mobiele postkantoren moeten inzetten.

Uitvoering van de aanbevelingen zou de jaarlijkse kosten van het openbaar vervoer met 113 miljoen gulden verhogen. Maij-Weggen zei binnen enkele maanden met voorstellen aan de Tweede Kamer te zullen komen, waaruit zal blijken in hoeverre de suggesties van de stuurgroep worden gevolgd. Extra geld zit er niet in, maakte de minister duidelijk, maar wel een verschuiving ten bate van de gehandicapten binnen de 8 miljard gulden die nu jaarlijks aan infrastructuur en exploitatiekosten wordt uitgegeven.

Maij-Weggen meldde dat ze met de PTT al een regeling heeft afgesproken waarbij de postbode post die gehandicapten willen versturen, na een telefonisch verzoek komt afhalen.