Staking Hoogovens nog niet massaal

ROTTERDAM, 23 APRIL. De werknemers van het staalconcern Hoogovens hebben vanmorgen niet massaal gehoor gegeven aan de oproep van de vakbonden om het werk neer te leggen. Aan het begin van de middag was onduidelijk in hoeverre produktie-afdelingen stil lagen. De bonden hadden op dat moment ruim duizend stakers ingeschreven. Onder het kantoorpersoneel werd volgens de directie nauwelijks gestaakt.

Met spanning werd aan het begin van de middag afgewacht wat er zou gebeuren bij het aantreden van de middagploeg.

De vakbonden hebben voor vandaag een 24-uursstaking bij Hoogovens (16.500) afgekondigd om kracht bij te zetten aan hun eisen voor een betere CAO. Afgelopen week werden bij het staalbedrijf in IJmuiden estafettestakingen gehouden, waarbij afwisselend op produktie-afdelingen werden gestaakt.

Directeur J. Heusdens zei vanmorgen dat alle installaties van Hoogovens draaiden. Volgens hem was de actiebereidheid bij het hele bedrijf “zeer gering tot afwezig”. Van het kantoorpersoneel zouden tien tot twintig van de ruim tweeduizend werknemers staken. “Bij het kantoorpersoneel praten we over een handjevol”, aldus Heusdens. Hij sloot overigens niet uit dat later op de dag alsnog afdelingen door stakingen zouden worden stilgelegd. “De dag is nog lang en we zijn een continubedrijf.”

Eerste onderhandelaar J. Schalkx van de Industriebond FNV zegt dat het kader van Hoogovens volstrekt in paniek is geraakt als gevolg van de grote actiebereidheid. “Toen de mensen in de zuurstoffabriek het werk neerlegden, dreigden ze ons met een kort geding. Wij zouden de veiligheid in gevaar brengen. Dat is echt onzin.” Dat alle produktiebedrijven gewoon door zouden draaien, zoals Hoogovens verklaarde, kan volgens Schalkx niet waar zijn.

.

Pag 19:

'Loonbod is realistisch'

Hoogovens-directeur Heusdens zegt steeds meer signalen van werknemers te krijgen dat zij het bod van de directie “hardstikke realistisch”

vinden. De volgens hem geringe actiebereidheid is in de visie van Heusdens “heel nadrukkelijk een signaal dat het gezonde verstand bij de werknemers doorbreekt.” De Hoogoven-directeur achtte door de ontwikkelingen de kans groter geworden dat er deze week alsnog een CAO komt. “Ik sluit dat zeker niet uit.”

De stakingsacties bij Hoogovens zijn bedoeld om de directie tot een beter CAO-bod te dwingen op het gebied van loon, arbeidstijdverkorting, vervroegd uittreden en inkomensgarantie bij reorganisaties. Hoogovens biedt 3,25 procent loonsverhoging per juli en een eenmalige uitkering van 0,5 procent. De industriebonden vcan FNV en CNV eisen respectievelijk 3,75 en 3,5 procent per april.

Volgens Heusdens hebben de estafette-stakingen van afgelopen week Hoogovens “een paar miljoen gulden gekost”. Hij verweet de Industriebond FNV dat vorige week door de acties een miljoen kubieke meter cokesgas moest worden afgefakkeld. “Dat was niet nodig geweest als de bond eerder contact had gemaakt. Ook uit milieu-oogpunt was het een verkwisting.”

In de metaalindustrie heeft de werkgeversvereiging FME gisteren het ultimatum laten verstrijken dat de vakbonden hadden gesteld na het vastlopen eind vorige week van het CAO-overleg. “Overeenstemming was op een flink aantal punten bereikt, op een aantal andere punten bijna bereikt en op enkele overige punten bereikbaar”, aldus de FME in een brief aan de bonden.