Scholen en kleinbedrijf intensiveren contacten

DEN HAAG, 23 APRIL. Het midden- en kleinbedrijf intensiveert de samenwerking met het onderwijs. Dat kondigde voorzitter J. Kamminga van het Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond gisteren in Haarlem aan bij de instelling van het eerste regionale overlegplatform van scholen en bedrijfsleven.

De komende twee jaar moeten twintig van dergelijke overlegplatformen van de grond komen. Daarin gaan vertegenwoordigers van scholen van beroepsonderwijs en van het midden- en kleinbedrijf overleggen hoe ze door middel van stages en contractactiviteiten de onderlinge banden kunnen verstevigen. Ook bekijken ze hoe door vernieuwing van het onderwijsprogramma en bijscholing van leraren de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven valt te verbeteren.

In tegenstelling tot grotere bedrijven heeft het midden- en kleinbedrijf volgens Kamminga behoefte aan gestructureerd overleg met het onderwijs. Grote bedrijven hebben meestal scholings- en personeelsfunctionarissen die contacten met het onderwijs onderhouden.

De intensivering van de contacten tussen onderwijs en bedrijfsleven betrof de laatste jaren dan ook meestal de grote bedrijven.

Maar juist het midden- en kleinbedrijf heeft baat bij betere contacten met het onderwijs, aldus Kamminga. Zo heerst onder deze ondernemingen een groot gebrek aan gekwalificeerde vaklieden. Ondanks de teruglopende economische groei is het aantal vacatures in het midden- en kleinbedrijf opgelopen tot rond de 150.000.