'Reorganisatie schaadt bijscholing machinist'

UTRECHT, 23 APRIL. De interne reorganisatie bij de Nederlandse Spoorwegen gaat ten koste van de opleiding van machinisten en storingsmonteurs. Daardoor komt zelfs de veiligheid van treinpersoneel en passagiers in het geding. Dat stelt het Dienst Overlegorgaan van de dienst Exploitatatie (DOO Ep), een soort ondernemingsraad, bij NS in een brief aan de directeur Exploitatie, J. Schouten.

Volgens het overlegorgaan heeft NS niet voldaan aan een aantal garanties die aan het begin van de reorganisatie van de dienst Ep, ruim een jaar geleden, zijn gesteld. Het DOO Ep klaagt er onder meer over dat er weinig terecht komt van de continue bijscholing en de jaarlijkse, eendaagse praktijkinstructie die machinisten moeten volgen. Voorts vindt het orgaan dat de groepen waarin machinisten zijn ondergebracht te groot zijn.

Ten slotte laat ook de nieuwe organisatie veel te wensen over, schrijft het DOO Ep. Blijkens de brief is het personeel niet meer in staat het werk naar behoren uit te voeren “door de uitvoering van deze reorganisatie, mismanagement en 'machtswellust”'.

Maar het falen van de organisatie heeft volgens het overlegorgaan niet alleen consequenties voor de werknemers. Het DOO Ep meent “dat er niet meer gesproken kan worden van een veilig vervoeren van treinen en reizigers”. “Wij menen als DOO Ep dat er een 'point of no return' is bereikt voor wat betreft de veiligheid”, aldus de ondertekenaars van de brief aan Schouten.

Een woordvoerster van NS erkende dat er bij de “herinstructie” van machinisten een achterstand is ontstaan. Voor de veiligheid van personeel en reizigers bestaat volgens haar echter geen gevaar. De instructie bestaat uit het leren besturen van nieuw materieel en het verhelpen van kleine storingen, aldus NS, los van de wettelijke eisen die aan de opleiding van machinisten worden gesteld.

De woordvoerster suggereerde dat de pinnige brief van het overlegorgaan mogelijk iets te maken heeft met de verkiezingen voor ondernemingsraad.