Rapport: uitbreiding nodig in Den Bosch

DEN BOSCH, 23 APRIL. Alleen gebiedsuitbreiding kan op termijn het tekort aan ruimte voor woningbouw en bedrijfsterreinen in Den Bosch opheffen.

Voor het behoud van de regionale centrumfunctie zijn grenscorrecties onontkoombaar. Gemeentelijke herindeling moet niet worden uitgesloten.

Tot die conclusie komt een commissie die zich op verzoek van het gemeentebestuur heeft gebogen over de toekomst van Den Bosch. Als er niets gebeurt neemt het inwonertal vanaf 1993 af, verslechtert de arbeidsmarkt en dalen de inkomsten van de stad.