Pronk tegen herstructurering van Indonesische schulden

JAKARTA, 23 APRIL. Minister Pronk van ontwikkelingssamenwerking noemt de jongste Wereldbankcijfers over armoedebestrijding in Indonesie “opmerkelijk”. Hij vindt de puur economische definitie van armoede die de bank hanteert echter “te eng”. In een vraaggesprek met het Indonesische dagblad Kompas zegt de bewindsman dat armoedebestrijding in de jaren negentig om een nieuwe aanpak vraagt. Hij spreekt zich uit tegen herstructurering van Indonesie's buitenlandse schuld.

Op een besloten seminar over armoede in Indonesie dat eerder deze maand werd gehouden in het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag, gaf minister Pronk een exclusief interview aan twee journalisten van Kompas. Daarin bepleit hij een nieuwe benadering van het armoedevraagstuk, gebaseerd op een nieuwe kijk op het verschijnsel.

“In de jaren tachtig”, aldus de minister, “zag men armoede alleen als een kwestie van een te laag hoofdelijk inkomen. In de jaren negentig zal armoede niet alleen worden afgemeten aan het inkomen, maar ook aan de manier waarop het wordt verdiend. Het besef breekt door dat armoede ook de vorm aanneemt van onvoldoende veiligheid, bescherming en vrijheid van mensen.

Het vorig jaar verschenen rapport van de Wereldbank Indonesia: poverty assessment and strategy, stelt dat het aantal Indonesiers dat onder de armoedegrens leeft in tien jaar tijd is verminderd van 52 tot 30 miljoen mensen. Pronk noemt dat resultaat “opmerkelijk, dramatisch en uniek”, maar tekent daarbij aan dat de armoede-definitie van de bank “te eng” is en dat de sociale ongelijkheid niet vermindert met een afnemende armoede. Het rapport zou geen rekening houden met de arbeidsomstandigheden van het grote aantal vrouwelijke arbeiders, dat niet meeprofiteert van de economische ontwikkeling.Pronk toont zich optimistisch over de mogelijkheid om het aantal armen in Indonesie verder te verminderen tot 10 a 15 miljoen in het jaar 2000, gegeven de huidige economische groei van 6 tot 7 procent. Pronk, die tevens voorzitter is van de IGGI, de groep donorlanden die Indonesie's ontwikkeling ondersteunt, zal medio mei een bezoek brengen aan dat land. Op de vraag of Indonesie's buitenlandse schuld moet worden geherstructureerd, antwoordde de minister: “Daar ben ik het niet mee eens”. Indonesie, zei hij, heeft de reputatie zeer wel in staat te zijn om zijn schulden af te betalen. “Donorlanden en buitenlandse investeerders zouden zich afvragen of er soms iets mis is met de Indonesische economie als het land zou verzoeken om herstructurering van zijn schuld”, aldus de IGGI-voorzitter.

Pronk suggereerde Indonsie om in plaats daarvan zijn afhankelijkheid van buitenlandse hulp te verminderen en de binnenlandse inkomsten, onder meer uit belastingen, te verhogen.

    • Dirk Vlasblom