Prins Charles bepleit meer Shakespeare in onderwijs

LONDEN, 23 APRIL. De Britse kroonprins Charles heeft opnieuw voor opschudding gezorgd door in een toespraak het Britse onderwijs te hekelen. Volgens Charles worden Britse kinderen in het algemeen slecht voorbereid op het leven na school en is vooral het literatuuronderwijs gebrekkig.

De kroonprins zei gisteren in een toespraak ter gelegenheid van de geboortedag van William Shakespaere: “Het is bijna ongelooflijk dat in het land van Shakespeare een op de zeven kinderen de lagere school praktisch als analfabeet verlaat”. En hij verklaarde: “Wij hier in Engeland lijken het al fout te doen voordat we zijn begonnen. In Frankrijk, Italie en Belgie heeft elk kind jonger dan vijf jaar recht op onderwijs in een peuterklas. Hier heeft minder dan de helft van onze kinderen dat recht”.

De opmerkingen van de prins raken aan de ongeschreven wet dat leden van het koninklijk huis zich niet in politieke aangelegenheden mengen.

Maar geen van de twee grote politieke partijen heeft hierop kritiek geuit. Beide partijen proberen de waarnemingen van de kroonprins ten eigen bate aan te wenden. Labour interpreteert Charles' toespraak als kritiek op de bezuinigingen van de regering. De Conservatieven menen daarentegen dat hij het vooral heeft gemunt op linkse pedagogen en onderwijzers.

Prins Charles heeft eerder voor opschudding gezorgd met uitspraken over architectuur, het milieu, daklozen en het taalgebruik in Groot-Brittannie. Vorige maand nog mengde hij zich in het politieke debat over het Britse kiesstelsel.

Charles toespraak van gisteren had betrekking op de financiering van het onderwijs, de salarisssen van het onderwijzend personeel en het lesprogramma. De prins wees er op dat in Groot-Brittannie slechts een op de drie jongeren van tussen de zestien en de achttien jaar nog dagonderwijs volgt, vergeleken met meer dan twee op drie in Frankrijk, Japan en de Verenigde Staten.

De hartekreet van de prins is vandaag voorpaginanieuws voor de Britse kranten. “Koninklijke aanval op het Engels in scholen, Prins begint kruistocht voor Shakespeare”, luidt de openingskop in The Times.