'Onoverbrugbare kloof in de gezondheidszorg'

DEN HAAG, 23 APRIL. De afstand tussen het beschikbare budget voor de gezondheidszorg en de vraag naar zorg is onoverbrugbaar geworden. Zo kan het niet langer doorgaan. Dat zei prof.J.van Londen, voormalig directeur-generaal volksgezondheid op het ministerie van WVC, vanmorgen bij zijn installatie als voorzitter van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid (NRV). Hij vindt het hoog tijd dat de raad, waarin koepelorganisaties van alle beroepsgroepen in de gezondheidszorg zijn vertegenwoordigd, een krachtig signaal naar de politiek afgeeft.

Van Londen noemde het van belang dat de politiek en de organisaties in de zorgsector niet van elkaar vervreemden. Er is sprake van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en wederzijds onbegrip leidt tot niets.

Als wat in de gezondheidszorg nodig is niet haalbaar blijkt, moet worden bekeken of er ruimte te vinden is door aan andere zaken minder belang te hechten, aldus Van Londen. De financiele ruimte voor de gezondheidszorg waarbinnen keuzes moeten worden gemaakt, dient zodanig te zijn dat zinvol kan worden gesproken over beleidskeuzen. Het mag niet zo krap zijn dat alleen al externe oorzaken tot overschrijding leiden. Daarom moeten bijvoorbeeld prijsstijgingen en een gerechtvaardigde loonontwikkeling volledig worden verwerkt in het budget voor de zorgsector, willen omvang en niveau van zorg niet verder worden aangetast, aldus Van Londen.

De Nationale Raad voor de Volksgezondheid becijferde onlangs dat tot en met 1994 in de gezondheidszorg een tekort dreigt van 5 tot 6 miljard. Tijdens de raadsvergadering vandaag werd onderstreept dat het financiele beleid van de overheid de laatste jaren in verschillende sectoren van de gezondheidszorg heeft geleid tot 'zorgwekkende'

situaties. Voortzetting van het huidige beleid, dat de gezondheidszorg in een krap financieel keurslijf houdt, zal volgens de raad tot grotere problemen leiden.