Nieuwe staatslening coupon 81-2 procent looptijd 15jaar

De minister van financien heeft de toonbankuitgifte aangekondigd van een langlopende 8,5 procent lening per 2006.

Inschrijving met ingang van 25 april tot nader aankondiging, tegen een nog bekend te maken afgifteprijs. De looptijd is vijftien jaar, eindigend op 1 juni 1991. Aflossing a pari zal ineens geschieden.

Tussentijdse aflossing is niet toegestaan. De coupondatum is 1 juni van elk jaar. Stortingsdatum 4 juni 1991.

Dit jaar is tot dusverre 13,2 miljard gulden met staatsleningen uit de markt gehaald ter dekking van de financieringsbehoefte van de staat die wordt geraamd op bijna 44 miljard gulden.