Meerderheid in Kamer voor opheffing verbod tv-reclame op zondag

DEN HAAG, 23 APRIL. Op de Nederlandse televisie komt zo goed als zeker reclame op zondag. PvdA, VVD en D66, die samen een meerderheid in de Tweede Kamer vormen, zijn het eens over de wijze waarop zondagreclame moet worden ingevoerd.

Omroepen krijgen de mogelijkheid bezwaar te maken tegen reclame die wordt uitgezonden voor en na programma's van godsdienstige of levensbeschouwelijke aard.

Het Tweede-Kamerlid Dees (VVD) dient morgen, bij de behandeling van het wetsvoorstel dat de invoering van landelijke commerciele omroep regelt, een amendement in dat zondagreclame toestaat en dat op steun van PvdA en D66 kan rekenen. Bijna een jaar geleden vormden de drie partijen over dit onderwerp al een meerderheid in de Tweede Kamer, maar omdat ze onderling verdeeld waren over de manier waarop het moest gebeuren, bleef het verbod gehandhaafd.

Dees hoopt met de mogelijkheid voor omroepen om bezwaar te maken tegen reclame voorafgaand en volgend op programma's met een godsdienstig of levensbeschouwelijk karakter ook de steun van de CDA-fractie binnen te halen, die tot nu toe tegen reclame op zondag was. Maar Dees hoeft niet op de steun van het CDA te rekenen. “Dat is een groot misverstand, een zware taxatiefout van Dees”, aldus het Tweede-Kamerlid Beinema van het CDA. Beinema kondigde eerder aan dat zijn fractie “alle nette parlementaire middelen” zal gebruiken om zondagreclame tegen te houden. “Als dat onverhoopt niet lukt, zullen we ons daarbij neerleggen, zoals in een democratie past.”

Het Tweede-Kamerlid Van Nieuwenhoven (PvdA) wijst erop dat zondagreclame tussen de coalitiepartners PvdA en CDA als een vrije kwestie wordt beschouwd; over het onderwerp zijn geen afspraken gemaakt in het regeerakkoord. Bovendien is het kabinet ook voorstander van opheffing van het verbod als de financiele positie van de omroepen daartoe aanleiding geeft, aldus Van Nieuwenhoven. “Het lijkt me niet zo erg moeilijk om dat aan te tonen.”

Over reclame op zondag merken de omroepen op dat “indien wordt afgezien van de introductie van zondagreclame per 1992” de exploitatieresultaten binnen het publieke bestel op jaarbasis 26 miljoen gulden slechter zullen zijn.