Justitie: landbouw mengt mest met chemisch afval

ZWOLLE, 23 APRIL. Speciale teams van gemeente- en rijkspolitie hebben gisteravond huiszoeking gedaan bij dertien bedrijven in Gelderland en de administraties in beslag genomen. Justitie verdenkt de bedrijven er van op grote schaal drijfmest te hebben vermengd met chemisch afval, die vervolgens op het land werd uitgereden.

Het gaat om boerenbedrijven, loonwerkers, een waterzuiveringsbedrijf en (tussen)handelaren in mest. Volgens een betrokkene moet bij chemisch afval worden gedacht aan onder meer zuiveringsslib, het sterk vervuilde residu van zuiveringsinstallaties, en gebruikte bleekaarde, een afvalstof van vetsmelterijen. Deze zegsman sluit niet uit dat de delicten ook in andere provincies zijn gepleegd.

Volgens de Zwolse persofficier D. Veurink gaat het hier om “een ernstige aangelegenheid”. Over de exacte omvang van de fraude doet de officier echter nog geen mededelingen. Hij verwacht dat het onderzoek van de financiele administraties en 'meststoffenboekhouding' enige weken in beslag zal nemen.

De invallen zijn onder meer gedaan in Nunspeet, Bunschoten en Harderwijk. Vanuit die laatste gemeente blijkt de zaak ook aangezwengeld te zijn. De Regionale Inspectie Milieuhygiene en ambtenaren van het Zuiveringsschap Veluwe waren ook al in een vroeg stadium bij het onderzoek betrokken.

Pag. 3:

Landbouw zwijgt nog

De wetten die zouden zijn overtreden, zijn onder meer de Messtoffenwet, de Afvalstoffenwet, de Wet Chemische Afvalstoffen en de Wet Bodembescherming.

De Landbouworganisaties waren vanochtend nog niet op de hoogte van de zaak en konden geen commentaar geven. Voorzitter J. Maris van de Bond van loonbedrijven voor agrariers zei vanmorgen desgevraagd dat er geen enkele verzachtigde omstandigheid bestaat voor bedrijven die zich op het gebied van mesttransport misdragen: “Je moet ze keihard aanpakken, want we hebben alle belang bij een zuivere uitvoering van de mestregels.”Juist afgelopen weekeinde verklaarde J. Geysels van de Belgische groene partij Agalev dat Nederland op grote schaal dierlijke drijfmest uitvoert naar Belgie, dat zelf een mestoverschot heeft. Hij sprak van naar schatting 100.000 ton per jaar. Volgens Geysels komt het ook voor dat met mest vermengd chemisch afval in Belgie wordt ingevoerd, soms via sluipwegen. De massa wordt uitgereden op landerijen van Nederlandse boeren die in Belgie grond hebben, maar Geysels zegt dat het vaak om 'dumping' gaat.

De voormalige Nederlandse minister van Landbouw Braks liet vorig jaar aan de Tweede Kamer weten dat het om 10.000 ton Nederlandse drijfmest gaat, maar volgens een opgave van de Openbare Vlaamsche Afvalmaatschappij Ovam in Mechelen was er in 1989 50.000 ton drijfmest in het geding. Recentere cijfers ontbreken omdat sinds 1 maart de in Brussel gevestigde Mestbank zich bezighoudt met het controleren van de importen en zegt nog niet over de jongste gegevens te beschikken.

Minister Bukman van landbouw Bukman wilde afgelopen weekeinde de uitspraken van Geysels bevestigen noch ontkennen. Hij sloot echter niet uit dat het om meer dan 10.000 ton gaat.