Inventarisatie van vervuiling Golfregio

DELFT, 23 APRIL. Het Waterloopkundig Laboratorium in Delft heeft van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) opdracht gekregen voor het opzetten van een datasysteem over de milieuvervuiling in de Golfregio.

Ook andere Nederlandse instanties worden bij het project betrokken.

Met het project, dat naar verwachting twee tot drie maanden in beslag zal nemen, is een bedrag van ongeveer 300.000 dollar gemoeid. Behalve het Waterloopkundig Laboratorium zullen onder meer ook het Energie Centrum Nederland (ECN), het KNMI en universiteiten bij de opdracht zijn betrokken. Het gaat vooralsnog om een commercieel contract. Het datasysteem dat wordt opgezet bevat informatie over water- en luchtverontreiniging en de te verwachten gevolgen ervan voor mensen, planten en dieren in de regio.