Internatio stapt uit haven- en transportactiviteiten

ROTTERDAM, 23 APRIL. Het Rotterdamse concern Internatio-Muller (IM) zal alle haven- en transportactiviteiten afstoten. Daarnaast zal Internatio zich terugtrekken uit de sectoren informatie- en communicatietechniek (waartoe de opstandige automatiseringsbedrijven Koning en Hartman, Datelcare en Argo Datelcom behoren), metaalverwerking en brandblusapparatuur. In totaal gaat het om circa 2.000 werknemers die op termijn bij Internatio zullen verdwijnen.

Internatio-Muller wil uiteindelijk alleen actief blijven in handel en installatietechniek. IM probeert de ingrijpende reorganisatie zonder gedwongen ontslagen uit te voeren.

De maatregelen zijn het resultaat van een “strategische analyse” die de top van IM vorig jaar in gang heeft gezet. Dit zegt drs M.

Thomassen, bestuursvoorzitter van Internatio, in een gesprek met deze krant op de jaarcijfers. “We hebben geanalyseerd in welke sectoren we een sterke positie hebben. We zijn tot de conclusie gekomen dat we vooral in de haven- en transportsector te klein te zijn om de concurrentie aan te kunnen en het kapitaalbeslag te groot zou zijn om daarin verder te investeren”, aldus Thomassen.

Bij de verkoop van de haven- en transportactiviteiten gaat het om ongeveer 10 cargadoors-, stuwadoors-, distributie- en opslagbedrijven.

Die zijn met ruim 1200 werknemers gezamenlijk goed voor een omzet van zo'n 170 miljoen gulden. Ook de deelnemingen in onder meer containeroverslagbedrijf ECT en Koninklijke Frans Swarttouw worden verkocht.

IM heeft inmiddels overeenstemming bereikt met het Oostenrijkse bedrijf Rosenbauer over de verkoop van de brandblusactiviteiten.

Hierbij zijn 230 werknemers betrokken, waarvan 130 in Nederland. Luchtvrachtcargadoor Muller Airfreight (100 werknemers) gaat over naar concurrent Multi Freight. Over de verkoop van de rebellerende automatiseringsdochters voert het IM-bestuur momenteel onderhandelingen met derden. Onder meer Getronics heeft voor die bedrijven interesse getoond. Maar IM ontkent dat gesprekken met Getronics in een vergevorderd stadium zijn.

Internatio is nu nog een wijdvertakt conglomeraat van bedrijven met ongeveer 90 werkmaatschappijen en 11.823 werknemers, in 1970 ontstaan uit een fusie tussen handelsonderneming Internatio en Wm H. Muller & Co. In 1989 noteerde IM nog een winst van 56 miljoen gulden. Vo

PAG. 19 INTERVIEW THOMASSEN

rig jaar liep die terug tot nog maar 2,6 miljoen op een omzet van 2,9 miljard gulden, onder meer als gevolg van problemen bij de Australische handelsactiviteiten, bij de oplevering van electronische besturingssystemen voor de 8 nieuwe M-fregatten van de Koninklijke Marine en door tegenvallende resultaten bij de stuwadoorsdeelnemingen.

In beurskringen heerst onvrede over de prestaties van IM. Het concern zou te divers zijn en een aantrekkelijke prooi voor een overneming. De afzonderlijke onderdelen zouden meer waard zijn dan bijeengehouden in concernverband.

    • Aai Schaberg