Elektronica-industrie werkt met EG aan reddingsplan

ROTTERDAM, 23 APRIL. De presidenten van Europa's grootste elektronicaconcerns werken al geruime tijd nauw samen met leden van de Europese Commissie aan een reddingsplan voor de in moeilijkheden verkerende elektronica-industrie. Dat hebben betrouwbare bronnen in Brussel bevestigd.

Tot de groep behoren Philips-president Jan Timmer, topman Alain Gomez van het Franse Thomson, Francis Lorentz van computerfabrikant Bull, Carlo de Benedetti van Olivetti en Siemens' Karl Heinz Kaske.

Woordvoerders van de betrokken bedrijven weigeren elk commentaar.

Afgelopen weekeinde kwamen de industrielen op uitnodiging van Commissievoorzitter Jacques Delors bijeen in het Franse Saulieu.

Behalve Delors namen ook de commissarissen Bangemann (industriezaken) en Pandolfi (onderzoek en ontwikkeling) deel aan het overleg. Leon Brittan, de commissaris voor concurrentiezaken, was wel uitgenodigd, maar was verhinderd.

De topontmoeting in Saulieu staat niet op zichzelf. De industrielen zijn regelmatig geconsulteerd tijdens de voorbereidingen van een onlangs verschenen nota waarin de Commissie haar plannen ontvouwt voor een EG-beleid voor de elektronica-industrie. De nota, die eind maart is verschenen, bevat niet veel meer dan een raamwerk. De industrie is toen verzocht met concrete voorstellen te komen.

Welke voorstellen in Saulieu zijn besproken is onduidelijk. Een vingerwijzing vormt het vraaggesprek dat Thomson-topman Gomez zaterdag had met het Franse dagblad Le Monde. Gomez vroeg daarin de Europese industrie gedurende vijf jaar met behulp van tolmuren te beschermen tegen de Japanse concurrentie

Alle betrokken bedrijven, met uitzondering van Olivetti, maken grote verliezen met chips en computers.