Economie ex-DDR slechts fractie van West-Duitsland

WIESBADEN, 23 APRIL. De economische prestaties van de vroegere DDR vormen maar een fractie van die van het voormalige West-Duitsland. Het Duitse bureau voor de statistiek heeft voor het eerst de voormalige Oostduitse economie gemeten aan de hand van Westerse maatstaven. Vandaag maakte het bureau bekend dat het bruto nationaal produkt (BNP) van de ex-DDR in de tweede helft van vorig jaar 105,3 miljard D-mark heeft bedragen. Dat is slechts 8,3 procent van het bruto nationaal produkt in het vroegere West-Duitsland.

Het bruto nationaal produkt is de optelsom van de waarde van alle geproduceerde goederen en geleverde diensten.

De DDR besteedde in de tweede helft van 1990 143,2 D-miljard mark aan goederen en diensten, zodat het invoeroverschot 37,9 miljard D-mark bedroeg. Het westen van Duitsland boekte in dezelfde periode een uitvoeroverschot van 78,4 miljard mark.

Particulieren in de voormalige DDR gaven 91,7 miljard D-mark uit. Dat komt overeen met 64,1 procent van de totale binnenlandse bestedingen.

Dit percentage is relatief hoog, in het westen van Duitsland was dat percentage 56,2. De industrie leverde een aandeel van 44 procent in het BNP en de sector diensten was goed voor zeventien procent. In de oude Bondsrepubliek waren die percentages respectievelijk veertig en 29.

Ook het verschil in inkomens was erg groot. Bruto bedroeg het maandsalaris in de DDR gemiddeld 1357 D-mark. Dat is maar 42,7 procent van de 3172 mark die de gemiddelde Westduitser verdiende. (ANP)