Burgemeester Lelystad van discriminatie beschuldigd

AMSTERDAM, 23 APRIL. Burgemeester J.P.A. Gruijters van Lelystad is door het Anti Discriminatie Bureau Amsterdam beschuldigd van discriminerende, beledigende opmerkingen. Het bureau heeft hiervan aangifte gedaan bij de officier van justitie in Amsterdam.

Het Anti Discriminatie Bureau (ADB) stoort zich aan een aantal uitlatingen die Gruijters deed in een toespraak eind maart voor de woningbouwvereniging Dr. Schaepman in Amsterdam-West. Daarin stelde de burgemeester onder meer: “Veel immigranten zijn afkomstig uit landen waar weinig of geen cultuur bestaat. Als ze al wat meenemen zijn het slechte gewoontes. Het is onze medemenselijke taak om de immigranten op te voeden en daarvoor hoeven we ons zeker niet te schamen. (..) We moeten dit opvoeden zien als wegen tot opname van de immigranten in de samenleving. Desnoods mag er met enige hardheid worden opgevoed.”

Het ADB acht de uitlatingen van Gruijters “discriminerend althans beledigend” tegenover etnische minderheden. Vrijdag werd schriftelijk aangifte gedaan bij de hoofdofficier van justitie mr. W.G.C. Meijnse.

In een reactie laat Gruijters weten dat de uitspraken correct zijn weergegeven. De context waarin de gewraakte passages zijn uitgesproken zou echter een heel andere strekking hebben, aldus een woordvoerster van de burgemeester. De uitspraken zouden derhalve uit hun verband zijn gerukt. Een nadere toelichting wil Gruijters niet geven. Hij wacht eerst een eventueel gesprek met de officier van justitie af.