Bonden moeten benadeelde directeur schade vergoeden

ROTTERDAM, 23 APRIL. Twee FNV-bonden moeten 700.000 gulden betalen aan de vormalige directeur van een supermarktketen. Dat bedrag is een vergoeding voor de schade die de directeur heeft geleden door een onrechtmatige bedrijfsbezetting.

Dat heeft de Hoge Raad, 's lands hoogste rechtscollege, bepaald. Hij bevestigt daarmee een eerdere uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam, die de twee bonden verplichtte tot betaling van 400.000 gulden schadevergoeding inclusief rente.

De Voedingsbond en de Dienstenbond van de FNV organiseerden in 1980 een bedrijfsbezetting bij de supermarktketen ELKA, om directeur L. Kip onder druk te zetten. Ze betichtten Kip van wanbeheer en feodaal personeelsbeleid en probeerden hem door de bedrijfsbezetting weg te krijgen.

Onder druk van die actie verkocht Kip kort daarna zijn 45 winkels voor 400.000 gulden aan levensmiddelengroothandel Unigro. Hij begon vervolgens een prcedure tegen de bonden om drie miljoen gulden schadevergoeding te krijgen. Daarvan werd hem twee jaar geleden vier ton toegekend. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde dat de bonden schuld droegen omdat ze te vroeg tot bezetting van de supermarkten waren overgegaan. Eerder had de rechtbank in Utrecht de bonden in het gelijk gesteld.

Wegens het principiele karakter ervan hebben de bonden, gesteund door de vakcentrale FNV, de zaak uitgevochten tot bij de Hoge Raad. De centrale betreurt het dat de Hoge Raad de uitspraak van het gerechtshof heeft bevestigd, maar wijst er daarbij op dat geen absolute blokkade is opgeworpen voor het recht op bedrijfsbezetting.

Het Amsterdamse hof had zijn uitspraak in zo algemene termen vervat dat die zou kunnen worden opgevat als een algemeen verbod op bedrijfsbezettingen. De Hoge Raad heeft zich in zijn oordeel beperkt tot de zaak-ELKA.