Bewind in Ethiopie wil 'verzoening' met verzet

NAIROBI, 23 APRIL. Het Ethiopische parlement, dat volledig bestaat uit aanhangers van president Mengistu Haile Mariam, is bereid tot een onmiddellijk bestand met de rebellenbewegingen om vervolgens een “verzoeningsconferentie” te organiseren met het gewapende verzet.

Bovendien wordt het meer-partijenstelsel geintroduceerd en krijgen alle politieke gevangenen en ballingen amnestie. Het parlement nam afgelopen nacht tijdens een speciale zitting een motie van deze strekking aan. De motie heeft echter alleen kans van slagen indien Mengistu zijn zegen erover heeft uitgesproken. Vanochtend circuleerde in de hoofdstad Addis Abeba alleen nog maar de in de officiele Amhaarse taal gestelde tekst van de motie. Diplomaten waren nog niet op de hoogte van de preciese versie van het stuk.

Het voorstel van de Shengo zou een doorbraak kunnen betekenen in de Ethiopische burgeroorog. Nooit eerder nodigde Mengistu het gewapende verzet uit voor een ronde-tafelconferentie.

In diplomatieke kringen in Addis Abeba gaat het gerucht als zou een buitenlandse arbitrage-commissie moeten toezien op de uitvoering van de motie. Hierbij zou onder meer worden gedacht aan een rol voor de EG. De EG deed donderdag in Brussel een oproep aan de strijdende partijen in Ethiopie om aan de onderhandelingstafel hun geschillen te beslechten.

Onduidelijk is wat de positie van Mengistu zal zijn indien de motie wordt geaccepteerd door de guerrilla-groeperingen. Een groep academici in Addis Abeba riep Mengistu twee weken geleden op om af te treden, waarna een interim-regering van traditionele ouderen zo'n verzoeningsconferentie zou moeten beleggen. Het gewapende verzet stelt Menistu's aftreden als voorwaarde voor zo'n conferentie.

De positie van de regering verslechterde in de afgelopen maanden dramatisch. Mengistu controleert sinds de aanvang van een gecoordineerd rebellenoffensief in februari nog slechts de helft van het land.