Akkoord over tweejarige cao in horecasector

ROTTERDAM, 23 APRIL. Vakbonden en werkgevers hebben vanmorgen vroeg een akkoord bereikt voor een tweejarige collectieve arbeidsovereenkomst voor 130.000 werknemers in de horeca. Acties in de horeca zijn daarmee van de baan.

De nieuwe CAO voorziet in een loonsverhoging van twee keer een half procent (juli '91 en juli '92) bovenop de prijscompensatie. De bonden hadden twee keer een procent gevraagd. De jeugdlonen stijgen de komende twee jaar in totaal met gemiddeld 11 procent. Ook gaat de leeftijdsgrens voor het volwassenloon geleidelijk omlaag van 22,5 naar 21 jaar.

Voorts is afgesproken dat de leeftijdsgrens voor vervroegd uittreden naar 58 jaar gaat. De laagste VUT-uitkeringen gaan met 10 procentpunt omhoog. Verder komen er 200 opleidingsplaatsen voor allochtonen en 500 plaatsen voor langdurig werklozen. Daarnaast komt er twee weken extra bevallingsverlof.

Tenslotte is afgesproken dat de aanpak van het ziekteverzuim en herintreding van gedeeltelijke arbeidsongeschikten in de horeca gericht wordt aangepakt en dat werknemers die ouder zijn dan 53 jaar niet meer kunnen worden verplicht tot het verrichten van overwerk of zogenoemde gebroken diensten.

Een woordvoerster van de Horecabond FNV zei dat de bonden tevreden zijn over het akkoord, ofschoon hun voorstellen voor verdere arbeidstijdverkorting en geleidelijke invoering van een vierdaagse werkweek het niet hebben gehaald.