Akkoord over renovatie van Moluks woonoord in Vught

VUGHT, 23 APRIL. Molukse vertegenwoordigers en het ministerie van WVC zijn het gisteren na nauwelijks een uur vergaderen eens geworden over de renovatie van het Molukse woonoord Lunetten in Vught.

Het gesprek liep volgens alle partijen in een ontspannen sfeer. De voorzitter van de Molukse bewonerscommissie, A. Manuputty: “Ik ben bijzonder tevreden. We hebben ons hart eens kunnen uitstorten.” De Vughtse burgemeester, mr. G.J. de Graaf, die de vergadering voorzat: “Ik ben optimistisch voor de toekomst. Er kan nu eindelijk snelheid met de plannen worden gemaakt.”

In het nieuwe woonoord, dat nagenoeg op dezelfde plaats zal komen, worden 107 wooneenheden gebouwd voor 250 Molukkers. In juni zullen de bewoners worden ondergebracht in wisselwoningen waarna met de sloop van de barakken wordt begonnen. De barakken dateren uit de Tweede Wereldoorlog, toen de Duitsers ze als concentratiekamp gebruikten. In 1950 werd het kamp ter beschikking gesteld van uit Indie afkomstige Molukkers.

Vorige week besloot het kabinet geld uit te trekken voor de renovatie, die al met al twee jaar is vertraagd. Het nieuwe woonoord zal eind volgend jaar gereed zijn. De kosten zijn inmiddels gestegen van 18 naar 37,1 miljoen gulden.

Al in oktober 1989 werden de partijen het eens over renovatie, maar er deden zich tegenslagen voor. Onder meer bleek de grond ernstig te zijn verontreinigd. De schoonmaak kost 7 miljoen gulden. Bovendien bleek dat er geluidwerende voorzieningen moeten worden getroffen: kosten 6 miljoen gulden. Het Molukse woonoord ligt vlak naast een kazerne.

Verder bleek dat de overeengekomen renovatieplannen niet binnen het beschikbare budget konden worden uitgevoerd. Bovendien kon een deel van de Molukse gemeenschap (gesproken wordt van 20 procent) zich niet verenigen met het contract dat hun vertegenwoordigers in 1989 met het rijk hadden gesloten. Maar volgens Manuputty heeft de tegenpartij daar te veel nadruk op gelegd bij het zoeken naar een verklaring voor de vertraging.

Een van de gisteren besproken was de huurachterstand. De dienst der Domeinen, die eigenaar is van het kamp, schat dat 90 procent van de bewoners een huurachterstand heeft, die in totaal enkele tienduizenden guldens bedraagt. De bewonerscommissie beloofde gisteravond met de wanbetalers te gaan praten. Manuputty zei goede hoop te hebben dat het hem zal lukken hen tot andere gedachten te brengen.

Directeur-generaal J. Richelle van de dienst Welzijn van het ministerie van WVC zei dat het rijk de kwestie van de huurachterstand vrij hoog opneemt. “Een contract is een contract en daar dient men zich aan te houden”, aldus Richelle, die overigens zei dat het niet betalen van de achterstallige huur als een ontbindende clausule geldt.

De woordvoerder van Domeinen: “We gaan er van uit dat we de verschuldigde huurpenningen alsnog kunnen innen. We zijn bereid de betaling in termijnen te laten verlopen.” Ook de woningstichting in Vught, die straks de Molukse woningen gaat beheren, heeft sterk de nadruk gelegd op het betalen van de achterstallige huur. De stichting wil de woningen niet beheren als blijkt dat de Molukkers hun huur niet willen betalen. De Molukkers gaan in hun gerenoveerde woningen gemiddeld 350 gulden huur per maand betalen.

    • Max Paumen