Akkoord over cao bij banken

ROTTERDAM, 23 APRIL. Werkgevers en werknemers in het bankbedrijf zijn het vanmorgen vroeg eens geworden over een nieuwe tweejarige collectieve arbeidsovereenkomst voor de 115.000 werknemers.

Het akkoord voorziet in een loonsverhoging van acht procent in twee jaar tijd plus een eenmalige uitkering van een half procent in maart 1993. De leeftijdsgrens voor vervroegd uittreden wordt geleidelijk met acht maanden verlaagd naar 60 jaar. Voorts vervalt de regeling dat voor scholing zonodig enkele dagen arbeidstijdverkorting moeten worden ingeleverd. Ten slotte zullen de banken jaarlijks drieduizend jongeren aanstellen, waarbij speciale aandacht wordt geschonken aan jongeren uit etnische minderheden.

De bankwerkgevers hadden in het vorige overleg 5,75 procent loonsverhoging en een eenmalige uitkering van 1,25 procent geboden voor een tweejarig contract. De bonden wilden alleen met een tweejarig contract instemmen als er een loonsverhoging van in totaal acht procent zou komen. “Op dat punt hebben we binnengehaald wat we wilden”, aldus de woordvoerder van de Dienbstenbond FNV.

De werknemers krijgen per juli dit jaar drie procent loonsverhoging, 0,75 procent per januari 1992, 3,25 procent per juli 1992, een procent per januari 1993 en tenslotte een eenmalige uitkering van een half procent in maart van dat jaar.

De Dienstenbond FNV had met minder loonsverhoging genoegen willen nemen in ruil voor afspraken over korter werken. Daarvan had dan een 'olievlekwerking' uit moeten gaan, zodat op termijn een vierdaagse werkweek gemeengoed zou worden. Voor de werkgevers was dit “onaanvaardbaar”. De FNV-bond beaamt dat het streven naar arbeidstijdverkorting is mislukt, maar daar staan volgens de bond zoveel positieve zaken tegenover, dat men “al met al zeer tevreden”

is over de nieuwe CAO.

Werkgeversonderhandelaar J. Crijns was verheugd over het bereikte akkoord. “Het is een verduveld duur akkoord. Acht procent in twee jaar tijd is bepaald fors, maar het is verantwoord. Met name het feit dat het contract voor twee jaar geldt en dat deze dynamische bedrijfstak op het punt van de arbeidsvoorwaarden twee jaar weet waar hij aan toe is, is een goede zaak. Rust is het grote winstpunt”, aldus Crijns.