Verschil in fiscale regimes in EG eerder groter dan kleiner

ROTTERDAM, 22 APRIL. Ondanks herhaalde pleidooien voor fiscale harmonisering binnen Europa zijn de verschillen in de belastingstelsels van EG-landen de laatste tijd eerder groter dan kleiner geworden.

Dit staat in Infograph, een tijdschrift van het Economisch Bureau van de NMB Postbank Groep. De economen van NMB Postbank noemen de herziening van de vermogensbelasting in Italie en de beperking van de aftrekbaarheid van de hypotheekrente in Groot-Brittannie als voorbeelden van wetswijzigingen die bestaande verschillen hebben vergroot.

Ze verwachten dat de belastingheffing op inkomen uit kapitaal verder zal worden geharmoniseerd. Met de liberalisering van het kapitaalverkeer zijn immers ook de mogelijkheden tot belastingontwijking en -ontduiking toegenomen. Belastingbetalers zoeken in toenemende mate het gunstigste fiscale regime op.

Volgens NMB Postbank zal de markt harmonisatie van de verschillende Europese belastingstelsels afdwingen, maar het is ook denkbaar dat de stelsels en tarieven vrijwillig en geruisloos op een zelfde niveau zullen komen. De recente ontwikkeling van de Europese BTW-tarieven is daarvan een voorbeeld.

Volgens de onderzoekers van NMB Postbank worden rente-inkomsten in Nederland relatief zwaar belast. Een Nederlander betaalt maximaal 60 procent belasting over rente, met uitzondering van de eerste 1000 gulden. Alleen in Griekenland kan die heffing hoger uitpakken (63 procent), maar daar is de rente op verschillende tegoeden vrijgesteld.