Stakingen dreigen in wegvervoer

UTRECHT, 22 APRIL. De Vervoersbond FNV dreigt met stakingen bij wegvervoerbedrijven die lid zijn van de werkgeversorganisaties NOB en CVO. Als het CAO-overleg komende woensdag geen beter bod oplevert, zijn stakingen onafwendbaar.

Dat is de uitkomst van de ledenraadpleging die de FNV-bond dit weekeinde heeft gehouden. Vrijwel alle aanwezige vakbondsleden (vijfhonderd) wezen het jongste CAO-bod van NOB en CVO - dat voor 60.000 werknemers zou gelden - af. Het bod is volgens hen minder goed dan de CAO die al is afgesloten voor de 12.000 chauffeurs die werken bij leden van de wegvervoer-organisatie Koninklijk Nederlands Vervoer.

De FNV-leden vinden de door NOB en CVO voorgestelde looptijd van de CAO van drie jaar te lang. Het is niet doenlijk om de ontwikkeling van prijzen en lasten over zo'n periode te overzien. NOB en CVO bieden dit jaar 3,75 procent loonsverhoging, volgend jaar 3 procent en in 1993 1 procent bovenop de prijscompensatie. De Vervoersbond CNV ziet wel mogelijkheden voor een akkoord.

De FNV-ers zijn ook tegen het voorstel om bedrijven de keus te laten tussen vergoeding van overwerk in geld of vrije tijd. In de KNV-CAO geldt een verplichte vergoeding van 130 procent voor overwerk.