Simons tegen nieuwe specialistenopleiding

NOORDWIJKERHOUT, 22 APRIL. Staatssecretaris Simons (WVC) is geen voorstander van een meerjarige specialistenopleiding voor artsen in de zwakzinnigenzorg. Arsten die in instellingen voor zwakzinnnigen werken, moeten vooral generalisten zijn. De bestaande eenjarige post-doctorale opleiding is vooralsnog voldoende.

Simons zei dit vanochtend in Noordwijkerhout bij de opening van het eerste Europese congres over de medische aspecten in de zorg voor geestelijk gehandicapten.

De coordinator van de eenjarige opleiding, mevr. dr. M.J.G. Cremers, uitte aan de vooravond van het congres de wens dat in Nederland een opleiding zou komen voor artsen in de zwakzinnigenzorg die zou kunnen concurreren met andere specialismen. De 400 artsen die in deze branche werken zijn niet verbonden aan een universitaire instelling en hebben behoefte aan een academische omgeving, zo stelde zij.

Drie jaar nadat hij de alarmklok luidde heeft de directeur van de provinciale raad voor de volksgezondheid in Zuid-Holland, T. de Vries, in een vandaag gepubliceerd rapport opnieuw gepleit voor een forse uitbreiding van het aantal plaatsen in instellingen voor zwakzinnigen.

Alleen al in Zuid-Holland moet, aldus De Vries, moet het aantal plaatsen met ruim zesduizend toenemen wil het aantal wachtenden en de wachttijd tot een a twee jaar beperkt blijven. Uitbreiding van het aantal plaatsen zal echter gepaard moeten gaan met aantrekken van meerpersoneel, zo schrijft hij. Op dit moment is de verhouding een verpleger of verzorger op anderhalve bewoner. Over tien jaar zal dat een op tweeeneenhalf zijn, aldus De Vries.

Ook het huidige aantal gezinsvervangende huizen, 2.700, zal volgens hem de komende tien jaar met zeker de helft moeten worden uitgebreid om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen.