PvdA kwaad over dreiging van Brinkman

DEN HAAG, 22 APRIL. De dreigende woorden waarmee CDA-fractievoorzitter Brinkman van het kabinet heeft geeist binnen enkele weken met vergaande voorstellen over de WAO te komen, zijn bij coalitiepartner PvdA in het verkeerde keelgat geschoten.

PvdA-voorzitter Woltgens vindt de uitlatingen van Brinkman over de arbeidsongeschiktheidsregeling 'schadelijk voor de slagvaardigheid van het kabinet'.

Brinkman zette afgelopen weekeinde het kabinet onder druk door in een vraaggesprek in De Volkskrant te dreigen niet akkoord te zullen gaan met de huurstijging en de verhoging van de accijns op benzine als voor 1 juli niet duidelijk is dat het kabinet gaat ingrijpen in de WAO en de regeling voor het ziekteverzuim. Brinkman wil niet meer wachten op het advies dat het kabinet aan de Sociaal-Economische Raad heeft gevraagd.

Volgens de CDA-fractievoorzitter verdwijnt "het geloof in het kabinet echt als het nu niet de knopen doorhakt". Al bij het debat over de Tussenbalans maakte Brinkman duidelijk dat het CDA forse ingrepen in de WAO niet zal schuwen. Het denkt daarbij aan het verkorten van de duur van de WAO-uitkering. Begin dit jaar bij de Tussenbalans was Brinkman echter nog bereid hierover het advies van de SER af te wachten.

In PvdA-kring is het dreigement van Brinkman slecht gevallen. Niet alleen fractievoorzitter Woltgens reageerde, maar ook staatssecretaris Ter Veld van sociale zaken en werkgelegenheid. Voor de TROS-radio zei Ter Veld: "Een tikkeltje te wild, amigo". Ter Veld verwierp de kritiek van Brinkman dat het kabinet onvoldoende doet om het beroep op arbeidsongeschiktheidsregelingen in te dammen. "Mijn ministerie zit niet stil, maar het is een goed gebruik in dit land dat we eerst een advies van de sociale partners afwachten."

De SER komt op 12 juli met het advies over de WAO en het ziekteverzuim, twaalf dagen, nadat het kabinet de accijns- en huurverhoging wil laten ingaan.