Plaatsing Chinese obligaties ten dele zonder staatsdwang

De Chinese regering zal dit jaar een deel van de uit te geven staatsobligaties aan de man proberen te brengen via een bankensyndicaat in plaats van ze onder dwang te verkopen aan de bevolking. Deze stap wordt gezien als een van de belangrijkste economische hervormingen sinds de conservatieve communisten twee jaar geleden het heft weer in handen namen na de bloedig neergeslagen studentenopstand.

De nieuwe aanpak wordt omschreven als “een experiment dat is bedoeld om de plaatsing van staatsobligaties te bevorderen”. In China zijn werknemers verplicht om jaarlijks gemiddeld twee weken loon in te leveren in ruil voor obligaties. Dat roept echter grote weerstand op.

De regering moet dit jaar circa tien miljard yuan (3,7 miljard gulden) aan schuldbewijzen zien te plaatsen om het begrotingstekort te dekken.

Op ongeveer een kwart daarvan zal de nieuwe procedure worden toegepast.

De emissie wordt gegarandeerd door een syndicaat van 85 banken onder leiding van Industrial and Commercial Bank of China. De deelnemende banken zullen de driejarige staatsobligaties door heel China over de balie te koop aanbieden. De coupon zal naar verwachting tien procent bedragen. Dat is op het ogenblik in China ook de rentevergoeding op driejarige bankdeposito's, maar dat tarief zal naar acht procent worden teruggebracht om de nieuwe obligaties aantrekkelijker te maken.

De Chinese overheid hoopt op deze manier een gemakkelijker toegang te verkrijgen tot de naar schatting 800 miljard yuan (bijna 300 miljard gulden) aan spaargelden die op de bankrekeningen van Chinese staatsburgers staan.

Indien het nieuwe emissie-systeem succesvol verloopt zal die de oude plaatsingsmethode op den duur geheel kunnen vervangen.