Nieuw kabinet Italie neemt twijfels niet weg

ROME, 22 APRIL. Na een chaotische eerste week waarin een kleine coalitiepartij besloot zich alsnog terug te trekken, heeft het nieuwe kabinet van de christen-democratische premier Giulio Andreotti afgelopen weekeinde het vertrouwen gekregen van het parlement.

Nadat de Italiaanse politiek de afgelopen tien jaar is gedomineerd door een vijf-partijencoalitie, leidt Andreotti nu een kabinet dat steunt op vier partijen. Behalve zijn eigen christen-democratische partij en de socialistische partij maken de kleinere Sociaal-democratische partij en de Liberale partij er deel van uit.

Samen hebben zij een absolute meerderheid in het parlement.

De Republikeinse partij PRI had zijn steun aan het kabinet ingetrokken omdat Andreotti afspraken over de verdeling van ministersposten niet was nagekomen en het ministerie van post, dat de tv-frequenties moet verdelen, om politieke redenen aan een andere partij zou hebben gegeven.

De PRI heeft wegens haar grote aanhang in ondernemerskringen meer invloed dan haar ruim drie procent van de stemmen zou doen verwachten.

Pogingen van de christen-democraten om de PRI toch bij het kabinet te betrekken, zijn vorige week op niets uitgelopen.

In een vraaggesprek gisteren in La Repubblica wees La Malfa erop dat zijn partij na de Tweede wereldoorlog steeds een belangrijke rol heeft gespeeld in de Italiaanse regeringen. Dat hij nu in de oppositie gaat, kan een bedreiging vormen voor de vier resterende regeringspartijen.

La Malfa suggereerde dat zijn partij stem wil geven aan degenen die de partijpolitieke intriges en het uitblijven van de noodzakelijke hervormingen in de politiek en in het staatsapparaat beu zijn, maar zich niet herkennen in een traditionele oppositiepartij als de ex-communistische Democratische partij van links.

Het kabinet-Andreotti, het vijftigste van na de oorlog, zal niet lang zitten. Voor volgend jaar juni zijn parlementsverkiezingen gepland. Er werd vorige week al gespeculeerd op vervroegde verkiezingen, in oktober, om te voorkomen dat het kabinet zich in zijn besluitvorming een jaar lang laat leiden door electorale overwegingen.

Net als bij het aantreden van zijn vorige kabinet, bijna twee jaar geleden, zei Andreotti dat hij prioriteit zou geven aan het terugdringen van het begrotingstekort en aan de strijd tegen de mafia.

Hij wil twaalf biljoen lire, ruim achttien miljard gulden, extra bezuinigen om de oorspronkelijke doelstelling van een tekort van 132 biljoen lire te realiseren. De totale overheidsschuld is nu ongeveer even groot als de jaarlijkse economische produktie.

In wat hier wordt gezien als een groot vraagteken bij de bereidheid om het begrotingstekort aan te pakken, is Moody's Investors Services, een gezaghebbend Amerikaans bureau dat de kredietwaardigheid van bedrijven en landen beoordeelt, begonnen met een onderzoek naar de financiele situatie van Italie.

Italie staat nu op het hoogste niveau van kredietwaardigheid, de 'triple A', maar Moody's overweegt deze waardering te verlagen. Een dergelijk besluit zou aanzienlijke extra kosten voor Italie betekenen, omdat dan de leningsvoorwaarden minder gunstig worden. “Moody's onderzoek moet vaststellen of de Italiaanse politieke klasse effectief kan antwoorden op de belofte van de natie om volledig te participeren in de instituties van de Europese gemeenschap,” aldus een korte verklaring donderdag.

De plannen voor politieke hervormingen, bedoeld om de Italiaanse politiek beter te laten functioneren, zijn door het nieuwe kabinet-Andreotti op de lange baan geschoven. De socialistische leider Bettino Craxi had de noodzaak van hervormingen gebruikt om een kabinetscrisis uit te lokken, maar ging er later mee akkoord dat de plannen hiervoor werden doorgeschoven naar een volgend kabinet.

    • Marc Leijendekker