Lubbers: besluit over hechtere relatie met Suriname uitgesteld

DEN HAAG, 22 APRIL. Het kabinet heeft besloten om nu niet tot een afgerond standpunt over nauwere betrekkingen tussen Nederland en Suriname te komen. Dat schrijft premier Lubbers aan de Tweede Kamer op vragen van het Kamerlid Weisglas (VVD).

Een meerderheid in het kabinet is tegen het eerder dit jaar uitgelekte voornemen van premier Lubbers en de ministers Van den Broek (buitenlandse zaken), Hirsch Ballin (justitie) en Pronk (ontwikkelingssamenwerking) om de banden met Suriname aan te halen op monetair, financieel, juridisch en buitenlands politiek terrein. Er lag een concept-brief klaar van Lubbers, waarin meer details werden gegeven over het plan om tot een soort Gemenebest-relatie met Suriname te komen. Die brief werd eerst opgehouden en is nu niet verzonden.

“Wij achten het niet raadzaam nu tot afronding van de besluitvorming te komen en geven er de voorkeur aan eerst de verkiezingen in Suriname af te wachten. Alsdan zal mede aan de hand van de verkiezingsuitslag ginds wel blijken of ook van Surinaamse kant belangstelling is voor veel nauwere betrekkingen”, aldus Lubbers in zijn herziene versie aan de Tweede Kamer.

Lubbers zei afgelopen vrijdag dat het voorstel gemeenzaam bekend was in Suriname en volgens zegslieden ter plekke reeds een rol speelde bij de verkiezingen. In het parlement bestaat weinig behoefte om nog voor de verkiezingen van 25 mei in Suriname uitvoerig over het plan te discussieren. Het initiatief moet nu van de kant van Suriname komen, zo meent een Kamermeerderheid. Zij vindt dat Nederlandse politici niet de indruk moeten wekken zich te mengen in de interne aangelegenheden van Suriname, ondanks de speciale band die Nederland met het land heeft.

Weisglas (VVD) wil wel een debat omdat hij van mening is dat het Surinaamse volk het recht heeft om te weten waar het aan toe is. Op deze manier, aldus Weisglas, mengt het kabinet zich toch op een niet helemaal eerlijke manier in de Surinaamse verkiezingscampagne.