'Leerstoel etnische studies in Amsterdam moet verdwijnen'

AMSTERDAM, 22 APRIL. De leerstoel van de Amsterdamse hoogleraar dr. C.P. Mullard moet zo snel mogelijk worden opgeheven. Ook de werkgroep Etnische Studies waar deze leerstoel deel van uitmaakt dient te verdwijnen.

Dit staat in een vandaag gepubliceerd onderzoek naar de gang van zaken bij de werkgroep, waar de werkverhouding tussen de hoogleraar en zijn medewerkers al enkele jaren totaal verstoord is. In december vorig jaar vroeg de Universiteit van Amsterdam drs. B. de Hon, burgemeester van Diemen en oud-lid van het college van bestuur, de verstoorde werkverhouding te onderzoeken.

De Hon neemt het oordeel over van een commissie die in oktober vorig jaar onderwijs en onderzoek van de werkgroep 'teleurstellend' moemde: er was weinig belangstelling van studenten, het onderzoeksterrein (onderwijs en culturele minderheden) werd matig bestreken en onderzoeksopdrachten bleven uit.

De Hon stelt voor de werkgroep te vervangen door een vakgroep, en die over te hevelen van de faculteit der pedagogische en onderwijskundige wetenschappen naar de faculteit der ruimtelijke wetenschappen. De nieuwe vakgroep zou onderzoek moeten doen naar de problematiek van migranten.

Een andere overweging bij het advies van De Hon is het “volstrekt bedorven klimaat, mede door het bij herhaling uiten van de beschuldiging van Mullard dat een lid van de faculteit racistisch handelt”. Volgens De Hon zijn de voortdurende beschuldigingen van Mullard dat mensen om hem heen redeneren vanuit een “witte context”

uiting van een wetenschapsopvatting die “erg zwaar overkomt”.

Mullard zal, aldus het onderzoek, “net als andere medewerkers van de universiteit van wie de betrekking via reguliere besluitvorming wordt opgeheven, moeten worden geholpen bij het vinden van een voor hem passende betrekking”. Dit geldt ook voor de zeven andere medewerkers van de werkgroep.

De decaan van de faculteit der pedagogische en onderwijskundige wetenschappen, prof. A.M.L. van Wieringen, zei desgevraagd dat binnen de faculteit om financiele redenen de opheffing van de werkgroep al geruime tijd ter sprake is geweest. Mullard wilde nog niet reageren op de aanbevelingen van De Hon.