Leermeester

In zijn brief getiteld 'Leermeester' (NRC Handelsblad, 15 april), somt P.G. Huisslage fouten op die hij dikwijls aantreft in de kolommen van deze krant. “Tientallen andere onjuistheden dringen zich dagelijks aan ons op” en hij vraagt zich af of 'de courant', leermeester van haar leden op dit gebied, daaraan niet eens iets zou kunnen gaan doen.

Vele jaren geleden wees ik in een brief aan de voorgangster van deze krant op het zeer slechte gebruik van het Nederlands in het artikel van een zich nogal nadrukkelijk aandienende debuterende journalist.

Bij het antwoord van de hoofdredactie ontving ik een exemplaar van 'Algemeen Handelsblad, Gids voor de Redactie, Taal, Stijl, Spelling', derde druk 1960. De korte opdracht daarin van Prof.dr. M. Rooy luidde: “Om een gunstige invloed te kunnen oefenen, zal de journalist, in zijn streven om zich zo eenvoudig en duidelijk mogelijk uit te drukken, de grondregels van onze taalleer streng in acht moeten nemen.

Hij zal het Nederlandse taaleigen geen geweld mogen aandoen. Hij zal de kennelijke insluipsels uit andere talen moeten vermijden.''

    • G. Molenkamp