Kunstfonds SDU wordt opgeheven

ROTTERDAM, 22 APRIL. Het kunstfonds Gary Schwartz, sinds 1988 opgenomen in de SDU, wordt opgeheven. De SDU, de grootste uitgever van kunstboeken in ons land, wil de twee kunstfondsen die het beheert onderbrengen in een cultuurfonds. Met deze inkrimping zijn 25 arbeidsplaatsen gemoeid. Het bedrijf overweegt herplaatsing van de betrokken werknemers.

Volgens L. Jongsma, lid van de raad van bestuur van de SDU, is deze ingreep dringend noodzakelijk nadat eind vorig jaar bleek dat 'meerdere miljoenen guldens' verlies was geleden bij de uitgeverij.

Jongsma zegt dat er niet veel van het huidige kunstfonds zal overblijven. “Als het fonds in de huidige vorm zou zijn doorgegaan, had de uitgeverij over een jaar niet meer bestaan”, aldus Jongsma.

“Een omzet zonder resultaten vreet in feite de zaak op”. Het kunstfonds vertegenwoordigt drie procent van de totale SDU-activiteiten.

Gary Schwartz geeft kunstboeken uit die voornamelijk betrekking hebben op de zeventiende-eeuwse kunstgeschiedenis, waaronder uitgaven met betrekking tot het Rembrandt Research Project en de catalogi van de recente Amsterdam-Venetie manifestatie. Het omvangrijke project 'Atlas Van der Hem', een zeventiende-eeuws, topografische atlas van Amsterdam, die in facsimile zou verschijnen, gaat niet door.