Karate Do Bond

De Karate Do Bond Nederland moet het voorlopig doen met een demissionair bestuur. Tijdens de algemene ledenvergadering kreeg een motie van wantrouwen tegen de leiding van de bond voldoende steun.

De problemen spitsten zich toe op het optreden van voorzitter Walter de Mooij. Omdat De Mooij, sinds vorig jaar opvolger van Han Harthoorn, weigerde af te treden, werd de motie van wantrouwen ingediend.