Haagse wijk vreest komst van moskee; 'Er mag best een gebedsruimte komen, maar niet op die plek'

DEN HAAG, 22 APRIL. “Alsof we maar met z'n honderden zijn”, knarsetandde zaterdag een bewoner van de Haagse Spoorwijk tegen burgemeester Havermans. Want slechts honderd brieven had de gemeente doen uitgaan naar de Spoorwijkers om hen op de hoogte te brengen van de beslissing dat op de plek waar aanvankelijk een nieuwe katholieke kerk zou worden gebouwd, nu gebedsruimten voor de moslims en hindoestanen in de wijk zouden komen.

Het gonsde van de geruchten in Spoorwijk: de eerste paal zou binnenkort al geslagen worden; de ruimten moesten de moskeeen vervangen die in aangrenzende wijken zouden worden gesloten; heel “het wijk” zou volstromen met allochtonen. Woedend braken de Spoorwijkers de straten open, een protestbijeenkomst in de oude kerk eindigde chaotisch. Racistische opmerkingen bleven niet uit.

Om de gemoederen te sussen was burgemeester Havermans zaterdag naar de vergaderruimte van de wijkwinkel gekomen, geflankeerd door de wethouders Noordanus (ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing) en Van Kampen (welzijn). Hij trof een verhit gezelschap aan van buurtbewoners, die vol emotie hun standpunt naar buiten brachten. “U gaat uw huis aan de Klatteweg verkopen, kunnen ze daar niet terecht?”, klonk het meteen sarcastisch.

De grieven van de bewoners komen erop neer dat zij zich bedrogen voelen door de gemeente, die een heel ander plan had opgesteld voor een stukje onbebouwde grond, middenin de wijk. Daar zou een vervanging komen voor de Jeroenkerk, die samen met enkele andere gebouwtjes en een oud schooltje dat dienst doet als gebedsruimte, moet wijken voor nieuwbouw en een pleintje. Te elfder ure zag het kerkbestuur af van de nieuwe kerk. Liever werd een leegstaande kerk in de buurt betrokken.

De gemeente treurde niet om dit besluit en gaf het stuk grond de bestemming 'gebedsruimte', omdat daar nog geen plek voor was gevonden in de wijk.

“Nee, wij discrimineren niet”, zegt een bewoner, “het is gewoon zo dat we tegen de manier zijn waarop dit gaat. Er mag best een gebedsruimte komen, maar niet op die plek middenin de wijk.” “Er komt straks veel verkeersoverlast”, zegt een andere bewoner. “De straten zijn smal en er is nu al te weinig ruimte voor de kinderen om te spelen. Als die moskee op de Hoefkade dicht gaat krijgen we ze allemaal hier. Dat kan niet.”

De vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap in de wijk leggen uit dat ze al lang uitzien naar een ruimte waarin “onze kinderen hun eigen cultuur kunnen opdoen”. Maar voor een toeloop van moslims hoeft niet te worden gevreesd volgens hen, omdat daarvoor de ruimte in Spoorwijk simpelweg te klein zal zijn. In de drie ruimten komt plaats voor 172 mensen. Maximaal vijf keer per dag zal er gelegenheid zijn te komen bidden, vanaf een uur 's middags. “Als er een katholieke kerk komt”, merkt de vertegenwoordiger van de Hindoegemeenschap in de wijk enigszins bitter op, “wordt er toch ook niet zo tegengesputterd?”

“Nee”, antwoordt een Spoorwijker, “maar die zendt maar een keer per week uit.”

Maar er leeft nog een andere vrees onder de wijkbewoners. Een grote toeloop zou er wel eens toe kunnen leiden dat veel buurtbewoners verdwijnen en dat die opengevallen plekken door allochtonen worden ingenomen. “Het inplaatsingsbeleid (de toewijzing van woningen door de gemeente, red.) is uit de hand gelopen, daar hameren we al langer op, dat is de grond van de zaak”, aldus een bewoner. “Straks is het percentage migranten hier 60 tot 70 procent. Laten ze die over alle wijken verdelen. Straks pakken de Spoorwijkers de koffers.”

Wethouder Noordanus antwoordt dat het beleid gebaseerd is op de omvang van de huizen, niet op de achtergrond of nationaliteit van mensen. Wat betreft de gebedsruimte kan hij kort zijn: voor de sluiting van de moskeeen in aangrenzende wijken wordt een alternatief gezocht: “We droppen geen problemen in jullie wijk.” “Het is een kleine wijk en daarom is het moeilijk om voor iedereen ruimte te vinden”, aldus Noordanus. Hij nodigt de buurtbewoners uit tot gesprekken over de gebedsruimte. “Er wordt niets besloten zonder dat we er uitgebreid over gepraat hebben.”

Nordanus doelde onder meer op een grootschalig plan voor de wijk dat vorig jaar door de bewoners zelf is opgesteld. Dat plan, 'Spoorwijk op de rails', is vorige week door het college van B en W besproken en van een positief advies voorzien. Het plan gaat met het advies terug naar de wijk en daarna naar de gemeenteraad. Het bevat onder meer voorstellen op stadsvernieuwings- en welzijnsgebied.

    • Zeger Luyendijk