GLAZEN GLOBE

De Glazen Globe voor het beste aardrijkskundige jeugdboek gaat dit jaar naar Klaus Kordon voor zijn boek Moenli en de moeder van de wolven. Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap is van oordeel dat Moenli “erg goed bekend is met India en de wereld van opgroeiende kinderen uitstekend aanvoelt.”