Dalende rentelast werkt positief bij Mulder Boskoop

Mulder Boskoop, de in Boskoop gevestigde fabrikant van onder andere truckmixers, beton- en banktransportinstallaties, heeft in het boekjaar 1990 een winst behaald van 626.000 gulden tegen 432.000 gulden over 1989.

Het bedrijfsresultaat steeg naar 1.022.000 gulden tegen 827.000 gulden het jaar ervoor. De omzet daalde evenwel met circa 2 miljoen gulden naar 19,8 miljoen gulden, hetgeen vooral is te wijten aan de recessie in Engeland en een selectievere orderacceptatie. Door verbetering van de financiele positie zijn de rentelasten flink gedaald.

Het dividendvoorstel behelst 1,50 gulden per aandeel, tegen 1 gulden over 1989. Het jaarverslag verschijnt op 31 mei, de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering wordt gehouden op 21 juni.