Burenoverlast in kwart van huishoudens

AMSTERDAM, 22 APRIL. Bijna een kwart van de Nederlandse bevolking ondervindt in vrij ernstige mate overlast van de buren. Daarbij is geluidoverlast de meest voorkomende vorm van hinder en komen rommel en vervuiling op de tweede plaats. Dit blijkt uit een steekproef die de Nationale Woningraad (NWR) onlangs onder 1.600 huishoudens en circa 300 woningcorporaties heeft gehouden.

De resultaten zijn vanmorgen gepresenteerd op het symposium 'Omgaan met burenoverlast' in de RAI in Amsterdam. Behalve geluidhinder blijken stank, criminaliteit, vandalisme en beschadiging van persoonlijke eigendommen veel ergernis te veroorzaken.

De woningcorporaties in gemeenten met meer dan 75.000 inwoners krijgen gemiddeld drie keer zoveel klachten per woning als die in kleinere gemeenten. Als veroorzaker van burenoverlast noemen de woningcorporaties de mentaliteit van de bewoners en het botsen van levensstijlen. Driekwart van de ondervraagde corporaties zegt dan ook bij het toewijzen van een woning rekening te houden met woongedrag of levensstijl.

Volgens D. Hamersma, directeur beleidsontwikkeling en voorlichting bij de NWR, komen niet alle klachten voort uit onaangepast woongedrag.

Mensen met een 'normaal woongedrag' kunnen, door de technische uitvoering van de woning, ook hinder geven. Maar voordat dit kan worden opgelost moeten de woningcorporaties onderkennen dat een deel van de problemen hieraan te wijten is, meent Habersma.

Ten slotte blijkt dat 36 procent van de bewoners die vaak met burenlawaai worden geconfronteerd zo snel mogelijk wil verhuizen. Uit een onderzoek van de Consumentenbond is gebleken dat tien procent van de ondervraagden in het verleden is verhuisd omdat de overlast van de buren hen te gortig werd.