Brinkman roept bij vakbonden irritatie op

DEN HAAG, 22 APRIL. De oppositiepartijen, D66 en VVD, en de vakbonden hebben verontwaardigd gereageerd op de wijze waarop CDA-fractievoorzitter Brinkman tempo wil maken bij het terugdringen van het aantal WAO'ers. D66-fractievoorzitter Van Mierlo noemt de plotselinge haast van Brinkman “belachelijk”. De VVD-fractie vraagt zich af “hoeveel ruggegraat het CDA heeft”. De vakbonden FNV en CNV verwijten Brinkman te willen bezuinigen ten koste van de WAO'ers.

D66-fractievoorzitter Van Mierlo wijst snoeien in de WAO-uitkeringen niet bij voorbaat af, maar vindt dat dit wel zorgvuldig moet gebeuren, met inbegrip van het advies van de Sociaal-Economische Raad. Volgens Van Mierlo “mag de politiek zo niet met instellingen als de SER omgaan”. D66-Kamerlid Groenman zal minister-president Lubbers morgen in de Tweede Kamer vragen of het kabinet wacht op het SER-advies.

Volgens de VVD-fractie spreekt Brinkman buiten de Kamer keer op keer dreigende taal, terwijl hij in de Kamerdebatten die dreigementen niet waarmaakt. De liberalen vragen zich af waarom het CDA bij de Tussenbalans niet met hun voorstellen akkoord is gegaan, nu het toch niet meer op het SER-advies wil wachten.

Volgens FNV-voorzitter Stekelenburg is het Brinkman puur om de bezuinigingen te doen. CNV-bestuurder De Geus noemde Brinkmans'

opmerkingen “een pure chantagepoging aan het kabinet waardoor honderdduizenden WAO'ers in de bijstand terecht dreigen te komen”.

Net als Van Mierlo verwijt ook PvdA-fractievoorzitter Woltgens zijn CDA-collega onzorgvuldigheid. De PvdA vindt dat de discussie over de WAO “niet is gebaat bij eenzijdige en gemakkelijke verhalen”. De PvdA-fractie bespreekt deze weken een notitie waarin wordt gepleit de WAO aan te pakken door strenger te herkeuren, waardoor een arbeidsongeschikte weer aan het werk zou kunnen. De CDA-fractie gelooft niet in herkeuringen, omdat dit in het recente verleden ook al is geprobeerd.

PvdA-fractievoorzitter Woltgens vindt het schadelijk voor de economie dat Brinkman dreigt voorlopig niet akkoord te gaan met de accijnsverhoging van een kwartje en de huurverhoging van 5,5 procent.

Dat zou volgens hem een gat in de begroting schieten van miljarden gulden. Met de opmerking “wie moed vraagt van het kabinet, moet beginnen zelf moed te tonen”, suggereert Woltgens dat Brinkman onder deze maatregelen wil uitkomen, omdat ze de CDA-achterban onwelgevallig zijn.