Bezoek van Gorbatsjov Z-Korea succesvol

SEOUL, 22 APRIL. Sovjet-president Michail Gorbatsjov heeft zijn staatsbezoek aan Zuid-Korea afgesloten met een akkoord over samenwerking op economisch gebied, met name bij het winnen van delfstoffen in de Sovjet-Unie. Ook gaan beide landen, die pas sinds 1989 diplomatieke betrekkingen onderhouden, een vriendschapsverdrag opstellen.

Volgens de Zuidkoreaanse president Roh Tae-Woo heeft het bezoek van Gorbatsjov “de basis gelegd voor een definitief einde aan de Koude Oorlog, en een mogelijke vereniging van Noord- en Zuid-Korea”.

Het succesvol afgesloten staatsbezoek komt na het falen van de Sovjet-Japanse top, die eerder vorige week plaats had. Die topontmoeting werd een mislukking, onder meer omdat Japan het bereiken van economische samenwerking afhankelijk had gemaakt van een oplossing voor de Koerilen-kwestie, het territoriale geschil om de eilanden-keten tussen het noordelijke Japanse eiland Hokkaido en het Sovjet-schiereiland Sachalin.

Een deel van de zakelijke overeenkomsten die Gorbatsjov aan Japan had voorgesteld heeft hij nu gesloten in Zuid-Korea. Zo gaan beide landen joint ventures aan op het gebied van oliewinning en heeft Zuid-Korea zich akkoord verklaard met een gaswinningsproject op het schiereiland Sachalin ter waarde van enkele miljarden dollars.

Het communistische Noord-Korea heeft het bezoek van zijn tot voor kort belangrijkste bondgenoot tegen Zuid-Korea scherp veroordeeld.

Gorbatsjov zou “het noorden voor dollars verkwanseld” hebben, aldus een bulletin uit Pyongyang. (AP)